Јавни говор – технике излагачке писмености

Каталошки број програма: 622  

Не

Изражајност, Славонских бригада 50, Београд, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, ,

Милан Босиљчић, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, 0644274506,

Слободан Роксандић, , Институт Main Point; Марко Миловановић, , Институт Main Point;

Слободан Роксандић, , Институт Main Point; Марко Миловановић, , Институт Main Point; Милан Босиљчић, , Наступ Плус; Мирјана Миленић, студент докторант, Институт Main Point; Соња Лештар, , Радио телевизија Војводине;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање језичких компeтенција унапређивањем културе говора наставника.

Оспособљавање наставника за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладавање техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију. Овладавање сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза). Овладавање стратегијама излагачке писмености. Развијање вештина невербалне комуникације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данДикција – технике кост-абдоминалног дисања, артикулација.ПаузаДикција – технике говорне интерпункције и сликовитост у говору.Пауза за ручакТелесна невербална комуникацијаПримена техника излагачке писмености

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00. У цену су урачунати хонорари за аутора, реализаторе, координатора, путни трошкови, трошкови освежења и ручка, материјали за учеснике (штампани и на диску).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Jovan Dučić" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.94
2 OŠ"Braća Baruh" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.99
3 OŠ "Prva vojvođanska brigada" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 4
4 OŠ "Dragan Lukić" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.97
5 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.98
6 OŠ "Branko Radičević" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 26 4
7 OŠ "Jovan Popović" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
8 ОШ "Иво Лола Рибар" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 29 4
9 ОШ "Арчибалд Рајс" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 30 3.99
10 ОШ "Бановић Страхиња" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 25 3.99
11 ош "Соња Маринковић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 18 4
12 ОШ "Марко Орашковић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 25 4
13 OШ "Раде Драинац" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 16 4
14 ОШ "Мачванска средња школа" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 19 4
15 ОШ "Момчило Живојиновић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 28 4
16 ОШ "Мика Петровић - Алас" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 29 4
17 ОШ "Иван Милутиновић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
18 OŠ “Sveti Sava” Слободан Роксандић, Марко Миловановић 25 4
19 ОШ “Доситеј Обрадовић” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 20 4
20 ОШ “Милан Ђ. Милићевић” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 15 4
21 Музичка школа “Петар Коњовић” Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 27 4
22 OŠ “Branislav Nušić” Слободан Роксандић, Марко Миловановић 26 4
23 OŠ “Veselin Masleša” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 27 4
24 OŠ “Janko Veselinović” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 14 4
25 Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" Марко Миловановић, Милан Босиљчић 18 4
26 ОШ "Вук Караџић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
27 ОШ "Војвода Степа" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 26 4
28 OŠ “Vožd” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 16 4
29 OŠ “Miloš Crnjanski” Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
30 Школа за негу и лепоту Марко Миловановић, Милан Босиљчић 29 4
31 ОШ "Филип Филиповић" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
32 ОШ "Јајинци" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 23 4
33 OШ “Карађорђе” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 24 4
34 OŠ “Stevan Đukić” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 19 4
35 Средња геолошка и хидрометеролошка Марко Миловановић, Милан Босиљчић 12 3.98
36 ОШ ”Доситеј Обрадовић” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 17 3.99
37 ОШ ”20 октобар” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 21 4
38 ОШ “Милан Илић Чича” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 30 4
39 Skola za negu i lepotu Марко Миловановић, Милан Босиљчић 24 4
40 ОШ “Марија Трандифиловић” Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 4
41 ОШ “Светозар Марковић Тоза” Марко Миловановић, Милан Босиљчић 23 3.92

Укупно учесника: 1011 | Просечна оцена: 3.99