Дете у лавиринту осећања

Каталошки број програма: 702  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Мирослава Виславски, Дипломирани психолог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Татјана Огризовић-Малешевић, Мастер - педагог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад;

Мирослава Виславски, Дипломирани психолог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Татјана Огризовић-Малешевић, Мастер - педагог, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање, боље разумевање и сагледавање значаја емоција (осећања) за целокупан развој детета и практична примена стечених знања у различитим животним ситуацијама.

- Препознавање дечјих осећања од стране васпитача у тренутку када се испоље. - Истицање да су процеси препознавања и изражавање емоција сложени и индивидуално обојени. - Мотивација васпитача за примену позитивног приступа код појаве непријатних емоција. - Истицање целовитости и богатства емоционалног изражавања (снага емоција, пријатне и непријатне емоције. - Израда„ Мапе осећања„.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. данМеђусобно упознавање учесника и водитељаЕмоцијеПаузаЉутња - бесТугаПаузаСтрахСрећаПауза„Мапа осећања„

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 2000,00 динара или 60000,00 динара за групу. У цену је урачунато: серија штампаних радних материјала за сваког учесника. У цену нису укључени путни трошкови реализатора и смештај - уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора (по договору).