Мотивација и психолошки принципи учења

Каталошки број програма: 496  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229,

Љиљана Симић, дипломирани психолог, ОШ „Милан Муњас„ Уб ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ;

Љиљана Симић, дипломирани психолог, ОШ „Милан Муњас„ Уб ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Милена Васић, Дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Милена Маринковић, Професор разредне наставе , ОШ „Бранко Радичевић„; Татјана Павловић, психолог-психотерапеут, ПУ„Ђурђевдан„ Крагујевац; Стаменка Судар, Дипломирани психолог, Средња економска школа Сомбор ; Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ОШ „Радоје Домановић„ Ниш ; Весна Богосављевић, Професор педагогоје, Основна школа „Слободан Секулић„ ; Сања Милосављевић, Дипломирани психолог , Средњошколски образовни центар ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније и ефективније наставе и учења кроз примену принципа учења, различитих саморегулационих стратегија учења и мотивације за учење

- Оспособљавање наставника за примену принципа учења, различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика; - Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводУпознавање учесникаПаузаПсихолошки принципи учењаПауза за ручакМетоде поучавања и њихова делотворностКако ученицима помоћи да ефикасно учеПаузаСоцијални контекст учења - настава као интеракција2. данУвод у други данМотивација, учење и успех у учењуПаузаСтруктура мотивације за учењеПауза за ручакМотивациона клима у одељењуПаузаУлога родитеља у мотивисању ученика за учењеЗатварање семинара и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.170,00 РСД по учеснику У цену је урачуната: надокнада водитељкама (са доприносима предвиђеним Законом), ноћење и путни трошкови водитељки, административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево, Техничка школа 23. мај, Браће Јовановића 89 Љиљана Симић, Милена Васић 17 3.75
2 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 Љиљана Симић, Милена Васић 15 3.98

Укупно учесника: 32 | Просечна оцена: 3.87