Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Каталошки број програма: 83  

Не

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш, Војводе Путника 50/11, Ниш-Палилула, jovan@etstesla.ni.ac.rs, 069756494, 0628028175,

Јован Ничковић, jovan@etstesla.ni.ac.rs, 018588582, 0628028175,

Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш; Јован Ничковић, мр, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш;

Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш; Јован Ничковић, мр, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Подизање нивоа свести о утицају дигиталних медија на здравље школске деце. Унапређивање компетенција наставника у циљу умањења штетних ефеката дигиталног доба.

Оспособљавање наставника за препознавање ситуација дигиталног насиља. Појачана професионална улога наставника у процењивању нивоа ризика од дигиталног насиља. Адекватно реаговање у ситуацијама са елементима дигиталног насиља. Оснажaвање одговорног понашања и смањивање злоупотребе савремених средстава у школској средини. Подизање свести о значају физичких активности ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. данСредства савремених технологија и изазови дигиталног добаУтицај дигиталних технологија на здравље деце/ученика Злоупотреба средстава савремених технологија2. данНивои дигиталног насиља, препознавање, реакција, превенција и реституција Сарадња свих учесника у систему образовања у предупређењу дигиталног насиља

30

дана: 2
бодова: 16

По учеснику цена износи 2000 дин. У цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал и освежење. Цена путних трошкова је урачуната за удаљености до 50 км. За удаљености које су веће од 50 км рачунају се додатно путни трошкови који обухватају цену горива и путарине.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика, Капларова 10, Књажевац Радоје Јевтић, Јован Ничковић 29 3.92
2 Дом ученика, Капларова 10, Књажевац Радоје Јевтић, Јован Ничковић 28 3.95
3 Дом ученика средњих школа, Капларова 10, Књажевац Радоје Јевтић, Јован Ничковић 29 3.91
4 Ниш, Трговинска школа, Мајаковског 2 Радоје Јевтић, Јован Ничковић 28 3.9
5 Угоститељско туристичка школа, Мајаковског 2, Ниш Радоје Јевтић, Јован Ничковић 24 3.92
6 Ниш, Угоститељско туристишка школа, Мајаковског 2 Радоје Јевтић, Јован Ничковић 15 3.93
7 Угоститељско туристичка школа, Мајаковског 2, Ниш Радоје Јевтић, Јован Ничковић 15 3.5
8 ОШ ,,Десанка Максимовић" Ниш - Чокот бб Радоје Јевтић, Јован Ничковић 15 3.82
9 ОШ ,,Десанка Максимовић" Ниш - Чокот бб Радоје Јевтић, Јован Ничковић 15 3.73
10 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића, Алексинац Радоје Јевтић, Јован Ничковић 30 4
11 ОШ ,,Аца Синадиновић" Лоћика Радоје Јевтић, Јован Ничковић 16 3.62

Укупно учесника: 244 | Просечна оцена: 3.84