Књижевност за децу у дечјем вртићу – увод у истраживачку пустоловину

Каталошки број програма: 670  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Јован Љуштановић, доктор књижевних наука, ВШССОВ у Новом Саду ; Љиљана Пешикан-Љуштановић, доктор књижевних наука , Филозофски факултет у Новом Саду; Милена Зорић, доктор филолошких наука, ВШССОВ у Новом Саду ; Ивана Мијић Немет, Мастер професор књижевности и језика , ВШССОВ у Новом Саду ;

Јован Љуштановић, доктор књижевних наука, ВШССОВ у Новом Саду ; Љиљана Пешикан-Љуштановић, доктор књижевних наука , Филозофски факултет у Новом Саду; Милена Зорић, доктор филолошких наука, ВШССОВ у Новом Саду ; Ивана Мијић Немет, Мастер професор књижевности и језика , ВШССОВ у Новом Саду ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање способности васпитача да заједно с децом интерпретирају књижевно дело као сложен и отворен семиотички систем повезан с културом, традицијом, природом и савременим социјалним животом детета и тиме подстичу дечју истраживачку радозналост.

1) Oспособити васпитаче за истраживање језика књижевног дела и откривање могућности за фонолошке, морфолошке и семантичке истраживачке активности. 2) Оспособити васпитаче да заједно с децом откривају слојеве књижевног дела повезане с фолклорном традицијом и историјом и да на томе заснивају истраживачке активности. 3) Оспособити васпитаче да заједно с децом откривају у књижевном делу слику социјалних односа важних за децу и да на томе заснивају истраживачке активности. 4) Оспособити васпитаче да у књижевном делу за децу препознају однос према природи и да га користе као подстицај за истраживачке активности. 5) Оспособити васпитаче да на основу различитих искустава у тумачењу књижевног дела планирају истраживачке пројекте у вртићу.

васпитач у предшколској установи

1. данРадионица упознавања: Моја омиљена пустоловина из детињстваПаузаПленарно предавање: Књижевно дело за децу – сложено и отворено делоПаузаКроз архипелаг речи – дело за децу као подстицај за језичка истраживања и језичке игреПаузаПутовање у прошлост – књижевно дело у контексту народне традиције и историјеПаузаМали принц на својој планети и планети одраслих – слика социјалних односа у књижевним делима за децуПауза„Ала ј' леп, овај свет„ – слика природе у делима за децу као подстицај за истраживачке активности ПаузаСкицирање пројекта на основу различитих подстицаја из књижевног делаПаузаЕвалуација – Шта смо открили, доживели, сазнали?

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику – 1800 нето Припрема радног материјала (фоткопирање, папир, штампа) – 100 динара по учеснику Трошкови превоза реализатора – 100 динара по учеснику Административни трошкови Удружења васпитача – 100 динара по учеснику Хонорари аутора и реализатора 1500 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сремска Митровица Љиљана Пешикан-Љуштановић, Милена Зорић, Ивана Мијић Немет 30 3.84

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.84