Инклузија у пракси

Каталошки број програма: 200  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Невена Перић, спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево

Наташа Николић Гајић, мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Весна Покимица, професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција полазника за спровођење инклузивног образовања, препознавање деце којој је потребна додатна подршка и израда плана подршке.

- Сензибилисање полазника за инклузивно образовање. - Подстицање полазника на примену знања о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања. - Сензибилисање полазника за препознавање и идентификовање специфичности код деце. - Оспособљавање полазника за израду индивидуалних образовних планова. - Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце, ослањајући се на индивидуализовани приступ. - Подстицање полазника на формирање вршњачке мреже за подршку ученицима којима је потребна. - Оснаживање полазника за квалитетно праћење напредовања ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Увод 2. Препознај специфичност код детета 3. Процедуре за додатну подршку детету 4. План подршке детету 5. Праћење напредовања ученика 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.97
2 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.96
3 ОШ "Димитрије Давидовић" Анте Протића 3, Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.96
4 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 4
5 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8, Нови Сад Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.98
6 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 4
7 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 21 4
8 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.95
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.93
10 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.89
11 ОШ "Вук Караџић" Доситејева 3, Бачка Паланка Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.85
12 ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 4
13 ОШ "Вук Караџић", Првомајска бб, Смедеревска Паланка Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.99
14 ОШ "Краљ Александар I", Симе Симића 3, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.95
15 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 4
16 ОШ "Милија Ракић", Церовац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.97
17 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 28 4
18 Регионални центар за стручно усавршавање, Јове Курсуле 1, Књажевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.88
19 ОШ "Димитрије Туцовић", Доситејева 5, Краљево Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.93
20 ОШ "Јован Јовановић Змај" Ратарска 5, Сремска Митровица Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.97
21 ОШ "Душан Радовић" Ченејска 61, Нови Сад Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 23 4
22 ОШ "Краљ Александар I", Симе Симића 3, Поаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 17 4
23 ОШ "Радица Ранковић" Трг првобораца 7, Лозовик Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 29 3.96
24 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 24 3.98
25 Центар за стручно усавршавање, Балканска 67, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.99
26 ОШ "Краљ Александар I" Симе Симића 3, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 20 4
27 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, Нови Пазар Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 29 3.99
28 ОШ "Јован Цвијић" Првомајска 1, Костолац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.87
29 путем интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 29 3.94
30 Обука се одржава путем Интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 24 3.92
31 Обука се одржава онлајн Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.95
32 ОШ "Аца Алексић" Јаше Петровића 6, Александровац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 24 4
33 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 17 4
34 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 23 4
35 МШ "Стеван Мокрањац" Кнеза Лазара 1, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.97
36 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 1, Пријепоље Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.9
37 ОШ "Моша Пијаде" Мало Црниће Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 21 3.93
38 ОШ "Филип Вишњић", Краља Петра Првог 18, Моровић Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.94
39 Путем Интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.93
40 ОШ "20. октобар", Маршала Тита 271, Сивац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 28 3.95
41 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.97
42 Путем Интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 12 3.98
43 ОШ "Свети Сава", Краља Милана Обреновића 6, Баточина Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 3.93
44 Путем Интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 29 3.96
45 ОШ "Вучић Величковић" Међуречје Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 29 3.91
46 Путем Интернета Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.96
47 ОШ "Свети Сава", Милана Обреновића 6, Баточина Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 4

Укупно учесника: 1260 | Просечна оцена: 3.96