Поступци вредновања у функцији даљег учења

Каталошки број програма: 542  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Љиљана Ковачевић, Професор разредне наставе, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић„; Славица Крстић, Професор разредне наставе, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић„; Нела Синђелић, Дипомирани школски психолог-педагог, Основна школа „Боривоје Ж.Милојевић„;

Љиљана Ковачевић, Професор разредне наставе, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић„; Славица Крстић, Професор разредне наставе, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић„; Нела Синђелић, Дипомирани школски психолог-педагог, Основна школа „Боривоје Ж.Милојевић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника у области вредновања ученичких постигнућа који су у функцији ефикаснијег учења.

Упућивање учесника на значај стандарда за процену квалитета рада установе и индикатора везаних за стандарде; Проширивање знања учесника о одредбама закона и правилника који се односe на оцењивање ученика и разрада принципа који се односе на оцењивање; Усавршавање знања о карактеристикама различитих врста оцењивања; Афирмисање формативног оцењивања и његових позитивних ефеката на оствареност исхода и даљег учења; Обучавање учесника за израду сопственог модела обрасца за оцењивање и подстицање на редовно извештавање о оцењивању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данЗначај оцењивања у процесу самовредновања и екстерног вредновања школеПАУЗА2.Оцењивање као део наставног процеса- законска регулатива и принципиПАУЗА3.Врсте оцењивањаПАУЗА4.Вођење педагошке документације и извештавање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 29 3.77
2 ОШ "Жикица Јовановић Шпанац", Бела Црква Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 27 3.82
3 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Ковачевић, Нела Синђелић 30 3.97
4 ОШ " Никола Тесла" Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 29 3.85
5 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 28 3.94
6 Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ онлине Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 30 3.97
7 Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ онлине Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 30 3.98
8 Центар за стручно усавршавање Нови Пазар - on line Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 23 3.95
9 Центар за стручно усавршавање Лесковац Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 27 3.94
10 OШ "Браћа Недић" Осечина Љиљана Ковачевић, Славица Крстић, Нела Синђелић 30 4

Укупно учесника: 283 | Просечна оцена: 3.92