„Кад се лутка у сцену утка”

Каталошки број програма: 755  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Марија Старчевић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана; Слободанка Радосављевић, -, Савез удружења васпитача Србије;

Марија Старчевић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана; Слободанка Радосављевић, -, Савез удружења васпитача Србије;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој професионалних компетенција за унапређивање васпитано- образовне праксе упознавањем основа луткарске и сценске уметности применом иновативних метода и техника;Повећање квалитета,занимљивости и ефикасности рада применом лутке и сцене

• Развијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности; • Усвајање и примена знања о луткарству, садржаја, метода и техника, примена вештинау изради игровног средства–лутке и луткарске сцене пратећи просец, а не исход; • Осавремењавање рада кроз примену конкретних креативних лутака и сцене; Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном раду са посебним освртом на инклузију, припрему и извођење луткарског наступа, учешћa на манифестацијама, за индивидуално напредовање васпитача за израду и примену лутке у свакодневном раду кроз критичку (само)анализу примене лутке и луткарских представа предшколских група и дечјих позоришта; • Подстицање на самосталан рад, размену искустава, знања и умења из области луткарства.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. Лутка у раду са предшколском децом (појам и значај)Пауза2. Врсте лутака и примена-модели, лутка-неограничене могућностиПауза3. Примена лутке у конкретним ситуацијама у васпитној групи2. дан1. Појам и значај сценеПауза2. Врсте сцене и примена - моделиПауза3. Луткарско позориште – лутка, сцена и сценографија

30

дана: 2
бодова: 16

3 000,00 динара у нето износу (надокнада реализаторима обуке, материјали за флеш, штампани материјали, фотографије лутака и сцена, модели разних врста лутака, скице лутака и сцена, разнобојни и бели папири, картони )

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Марија Старчевић, Слободанка Радосављевић 30 3.96
2 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим" Војводе Драгаша 11, Београд Марија Старчевић, Слободанка Радосављевић 30 4
3 Предшколска установа “Бисери“ Трстеник, Радоја Крстића 90 Марија Старчевић, Слободанка Радосављевић 30 3.98

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.98