Развој вештина за квалитетнију наставу

Каталошки број програма: 569  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Љиљана Ћумура, Мастер социолог, Друштво чланова Матице српске, Бачка Паланка; Ана Зотова, мастер, докторанд Универзитета у Београд, ЦЕИР, Центар за емпиријска истраживања религије, Н; Зорица Кубурић, доктор наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет;

Љиљана Ћумура, Мастер социолог, Друштво чланова Матице српске, Бачка Паланка; Ана Зотова, мастер, докторанд Универзитета у Београд, ЦЕИР, Центар за емпиријска истраживања религије, Н; Зорица Кубурић, доктор наука, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе друштвених наука у основним и средњим школама и професионално усавршавање наставника.

1) Оспособити наставнике за коришћење иновативних метода и техника рада у настави друштвених наука које ангажују дечије искуство и доживљаје, и чине процес учења и подучавања природнијим. 2) Унапредити методичко-дидактичке компетенције наставника за реализацију наставних и ваннаставних садржаја из области друштвених наука. 3) Учинити наставу друштвених наука квалитетнијом и садржајнијом кроз развијање креативног приступа којим се ангажује цела личност ученика. 4) Упознати наставнике са најновијим методама у настави друштвених наука и примерима добре праксе. 5) Подстицање мотивације наставника друштвених наука за усавршавањем наставног процеса, учење из доживљаја и повезивање наставе друштвених наука са осталим предметима у школи.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данУпознавање са програмом, циљевима и методологијом рада. Тимска вежба. Очекивања. Договор о раду. Савремени трендови у настави друштвених наука. Улога и функција наставника.Исходи учења – Блумова таксономија. Особине и специфичности традиционалне и активне наставе.Искуствено учење и учење из доживљаја. Планирање и припрема наставника за извођење часа. Организација часа. 2. данПримена драмских и других метода у настави, 1. део Примена драмских и других метода у настави, 2. део Мултимедија у настави.Писање припрема и развој вештина за квалитетнију наставу.

30

дана: 2
бодова: 12

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Ћумура, Ана Зотова, Зорица Кубурић 29 3.66

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.66