Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Каталошки број програма: 66  

Не

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Сердар Јанка Вукотића 6, mpsspone@gmail.com, 0642452525, ,

Александар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 0116338264, 0642452525,

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Владимир Лелићанин, предавач, SAE Institute

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција запослених да препознају и превентивно делују на потенцијалне ризике употребе савремених технологија. Унапређивање превентивног рада образовно-васпитних установа.

Упознавање са проблемом прекомерне употребе и зависности од савремених технологија. Унапређивање знања учесника о могућностима превенције прекомерне употребе и зависности од савремених технологија и примени адекватних метода превенције. Освешћивање одговорности институција и појединаца у превентивном раду са децом и младима. Мотивисање учесника обуке да код својих ученика развијају дигиталне компетенције, пре свега, да самопоуздано и критички користе ИКТ за рад, одмор и комуникацију. Унапређивање знања и вештина запослених у образовно-васпитним установама да планирају, израде и реализују конкретне превентивне активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан 1. Изазови употребе савремених технологија 2. Анализа истраживања о ефектима употребе и навикама коришћења ИТ 3.Тенденције развоја савремених технологија 4. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ 5. Анализа превентивног рада у образовно-васпитним установама 6. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ – улога појединаца и институција 7. Израда нацрта акционог плана превентивног рада 8. Завршна реч и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Чукарица, ОШ "Бановић Страхиња" Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 21 3.97
2 Београд, Масарикова 5, Београђанка(улаз из улице Краља Милана) Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 30 3.97
3 Beograd, Rakovica, Miška Kranjca 17 Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.95
5 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, Цара Душана бб, Чачак Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 25 3.91
6 Центар за стручно усавршавање у Крушевцу Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.95
7 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 30 3.93
8 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 24 3.96
9 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 27 3.96
10 ОШ ''Васа Чарапић'', Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 25 3.94
11 ОШ ''Васа Чарапић'' Авалска 48а, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 24 3.95
12 Економско трговинска школа, Кула Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 27 3.97

Укупно учесника: 311 | Просечна оцена: 3.95