Сазнај, запамти и оживи, будућност задиви – народна традиција у пракси

Каталошки број програма: 277  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ„Живко Томић„, Доња Шаторња (Блазнава);

Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ„Живко Томић„, Доња Шаторња (Блазнава); Горан Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић„, Доња Шаторња, Јарменовци;

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да кроз ревитализацију традиције осавремене наставу кроз уважавање амбијента и коришћење локалних капацитета и ресурса школе.

Оснажити учеснике да имплементирају стечена знања у наставни процес. Демонстрирати учесницима могућности реализације наставних садржаја предмета Народна традиција са циљем да се користе доступни ресурси, развије стваралачки рад ученика полазећи од културе нашег народа, обичаја и традиције.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део Концепција предмета народна традиција; Народна традиција између теорије и праксеМотиви за креативну и занимљиву наставу народне традицијеСавремен приступ повезивања народне традиције са свакодневним животом путем иновативних методаШто руком направим, не могу да заборавим -трансфер вештина и знања Могући модели систематизације знањаДискусија и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1 500, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Јелена Лазић, Горан Лазић 29 0
2 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Јелена Лазић, Горан Лазић 30 3.98
3 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Јелена Лазић, Горан Лазић 30 3.96
4 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Јелена Лазић, Горан Лазић 26 3.85
5 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Јелена Лазић, Горан Лазић 25 3.97
6 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Јелена Лазић, Горан Лазић 30 3.92
7 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Јелена Лазић, Горан Лазић 30 3.9
8 Обука се реализује путем интернета. Јелена Лазић, Горан Лазић 22 3.97

Укупно учесника: 222 | Просечна оцена: 3.44