Вртић као сигурна база: технике јачања квалитета бриге о деци

Каталошки број програма: 698  

Не

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија", Булевар Ослобођења 147/116, Нови Сад, harmonija.c@gmail.com, 021450149, ,

Јелена Бранковић, harmonija.c@gmail.com, 0216519010, 0642538508,

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, /, Центар за подршку раном разавоју и породичним одно;

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, /, Центар за подршку раном разавоју и породичним одно; Катарина Ђурић, /, Предшколска установа „Чукарица„, Београд; Милана Рајић, /, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; Драгана Тица, /, ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов", Вршац; Невена Стрижак, /, Предшколска Установа Чукарица, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

препознавање показатеља осетљивости васпитача и других старатеља на потребе детета и других показатеља квалитета бриге, те значаја сензитивности и квалитета бриге за развој односа са дететом који покреће и подупире делање и добробит

- Упознавање са основним концептима теорије афективне везаности у сагледавању и процени квалитета бриге – концепт сензитивности - Сагледавање значаја интеграције бриге- квалитета старања, учења и подучавања: значај бриге о детету за креирање услова за истраживање - Усвајање принципа рада на подизању сензитивности у релацији родитељ/старатељ/васпитач – дете у контексту квалитетније бриге о детету (вештине препознавања сигнала, интерпретације и увремењеног и адекватног одговора на емотивне потребе детета и потребе за подршком) -Дефинисање и праћење минималне потребне промене у квалитету бриге о детету, како би се омогућила стимулација развоја и обезбедила подршка учешћу и добробити детета у односу са васпитачем/родитељем/старатељем.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводна активностКвалитет бриге и сензитивностПаузаЕфекти квалитета бриге на подршку учењу и развоју дететаПауза за ручакПоказатељи квалитета бриге: индикатори сензитивностиПаузаПрактични део: Анализа интеракције родитељ/старатељ/васпитач-детеЕвалуација дана2. данУводна активностЈачање сензитивности: вештине свесности о детету и дететовим сигналимаПаузаЈачање сензитивности: вештине интерпретације емотивних потреба дететаПауза за ручакЈачање сензитивности: вештине адекватне и увремењене реакције на емотивне потребе дететаПаузаВртић као база сигурности: примена техника за јачање сензитивности у вртићуЗавршне активностиЗавршна евалуација

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику узноси 4,000 динара, а у цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал са анализом примера и смерницама за практични рад учесника. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU "Boško Buha" Palilula, ulica Stevana Dukića 28, Karaburma Ивана Михић, Јелена Бранковић 20 3.91

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.91