Да у вртићу свако учи радосно и лако

Каталошки број програма: 699  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872,

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0638579935,

пок. Снежана Борисављевић, Проф. енглеског језика; Валдорф педагог, ;

Драгана Милић, Дипломирани васпитач , Предшколска установа "Савски венац" ; Весна Белчевић, , Златиборски круг; Јасмина Антић, , Предшколска установа „Наше дете„ Врање ; Ана Штерјоска, Дипломирани васпитач , Предшколска Установа„Љубица Вребалов„ Пожаревац; Александра Златковић, , ПУ "Савски венац"; Ивана Цмиљановић, Мастер музикологије, Образовање плус; Јелена Удовичић, Мастер учитељ , ОШ„Краљ Петар Први„, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција васпитача за подршку целовитом дечијем развоју и учењу и примену инклузивне васпитно-образовне праксе

Јачање капацитета васпитача за стварање атмосфере инклузивности у групи поштујући потребе деце различитих темперамената и типова интелигенције Развијање сензибилитета код васпитача за препознавање потреба деце и родитеља Оспособљавање васпитача за планирање и реализацију садржаја и активности који поспешују холистички развој детета –физички, емоционални, социјални, когнитивни Унапређивање компетенција васпитача за осмишљавање и реализацију садржаја и активности који поспешују успешну комуникацију и стварање позитивне атмосфере у групи Упознавање васпитача са методским поступцима припреме деце за читање и писање кроз развој координације, крупне и ситне моторике

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗначај холистичког приступа у раду са децомПаузаПредстављање теорије о темпераментима код деце и одраслихПаузаТемпераменти код одраслихПауза Атмосфера у васпитној групи у вртићу2. данТеорија о вишеструкој интелигенцији Хауарда Гарднера ПаузаИгре и активности за развој координације и моторике ПаузаПрипрема за читање и писање кроз игровне активности телом и прстима ПаузаСумирање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена износи 4.000 динара по учеснику. Цена укључује радне материјале, потврду о учешћу, хонорар предавача, путне трошкове предавача, порезе и .друге законске обавезе организације које укључују књиговодствене услуге, хонорар координатора и веб администратора. У цену нису укључени трошкови смештаја за предаваче.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Пчелица", Блок 112, бр.56 Апатин Драгана Милић, Весна Белчевић 30 3.99
2 ПУ "Панда", Бистричка 28, Београд Драгана Милић, Весна Белчевић 21 3.98

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.99