Неговање вредности у међуљудским односима

Каталошки број програма: 719  

Не

Центар за неформално образовање Други корак, Црногорска 33, Нова Пазова, centar.drugikorak@gmail.com, 0653229588, 0631156025,

Споменка Дивљан, sdradost@yahoo.com, 022322958, 0653229588,

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство„ Нови Сад; Светлана Бошњак, -, Предшколска установа „Радосно детињство„ Нови Сад;

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство„ Нови Сад; Светлана Бошњак, -, Предшколска установа „Радосно детињство„ Нови Сад; Славица Станић, -, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад; Aлександра Срдановић, -, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција васпитно-образовног кадра за креирање васпитно-образовног процеса и подстицајне средине за развој социјалних вештина код деце и неговање вредности у међуљудским односима, у вртићу/породици/локалној заједници.

Освешћивање о значају неговања животних вредности у раду са децом.Упознавање са могућностима подстицања дечјег развоја и унапређивања квалитета васпитно-образовног рада кроз неговање животних вредности.Подстицање развоја социјалних вештина,активног ангажовања деце и учешћа у заједничким активностима са вршњацима и одраслима.Подстицање креирања средине за учење и развој у којој се сваки учесник добро осећа и има могућности да се активира на различите начине.Упознавање са могућностима укључивања породице и локалне заједнице у живот и рад вртића кроз неговање вредности у међуљудским односима.Упознавање са могућностима и начинима промовисања вредности у вртићу,породици и локалној заједници.Развијање осећаја припадности ужој и широј заједници.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. „НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ„Пауза за кафу2. „ПЕВАЈ, ИГРАЈ, СЛИКАЈ, СТВАРАЈ И ВРЕДНОСТИ РАЗВИЈАЈ„Пауза за ручак3. „НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – ПОРОДИЦА, ВРТИЋ, ЗАЈЕДНИЦА„ Пауза за кафу4.„НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – ВИДИТЕ СВИ, ДА ВОЛИМО МИ"

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику нето. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјала за учеснике и хонорари за реализаторе програма. У цену нису урачунати путни трошкови за реализаторе и освежење током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Predškolska ustanova "Maštolend", Radnička 18, Novi Sad Љубица Поповић, Светлана Бошњак 16 3.76
2 Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo", vrtić "Biberče", Vojvode Mišića bb, Futog Љубица Поповић, Светлана Бошњак 16 3.91
3 Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, вртић "Гуливер", Бате Бркића 1а Љубица Поповић, Светлана Бошњак 28 3.97
4 Предшколска установа "Вчиелка" , Јармочна ББ, Бачки Петровац Љубица Поповић, Светлана Бошњак 25 4
5 PU "Nada Naumović", vrtić "Crvenkapa", ul. Svetozara Markovića 116, Kragujevac Љубица Поповић, Светлана Бошњак 30 3.97
6 Predškolska ustanova "Lane", RJ "Veseljko", Kralja Petra I bb, Kaludjerica, Beograd Љубица Поповић, Светлана Бошњак 29 3.93
7 Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, вртић "Гуливер", ул. Бате Бркића 1а Љубица Поповић, Светлана Бошњак 30 3.98
8 Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo" Novi Sad, vrtić "Guliver", ulica Bate Brkića 1A Љубица Поповић, Светлана Бошњак 29 3.92

Укупно учесника: 203 | Просечна оцена: 3.93