Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Каталошки број програма: 283  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872,

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0638579935,

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ„Краљ Петар Први„

Биљана Суботић, Професор разредне наставе , ОШ''Ђура Јакшић'', Београд ; Марија Станојевић, Мастер психолог , ОЦД „Три мачке и две тачке„ ; Милош Станковић, Дипломирани психолог, Удружење Едукациони центар, Лесковац; Бојана Милутиновић, Мастер рачунарства у друштвеним наукама, ОШ „Бановић Страхиња„; Јелена Удовичић, Мастер учитељ , ОШ„Краљ Петар Први„ ; Јелена Пантић, Дипл. професор разредне наставе - мастер, ОШ "Иво Андрић";

изборни и факултативни предмети

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за подршку развоју личности детета и управљање одељењем кроз стварање позитивне социјалне климе у школи и подршку различитим видовима активизма и волонтеризма ученика.

Унапређивање компетенција наставника за интердисциплинарни приступ у планирању наставе кроз повезивање са садржајима предмета Грађанско васпитање. Унапређивање наставничких компетенција за развијање неопходних психо-социјалних вештина код деце за активно учешће у образовном процесу. Развијање одговорности и вештина управљања код ученика. Подстицање наставника на иницирање и неговање активизма и волонтеризма код ученика у циљу успешније социјалне инклузије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данГрађанско васпитање као модел за остваривање интердисциплинарног приступа у планирању наставе ПаузаМетодологија предмета Грађанско васпитање као модел за примену различитих типова интерактивног учењаПаузаРазвијање одговорности код децеПаузаРазвијање активизма и волонтеризма код ученика у циљу активног учешћа у образовном процесуПаузаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд Биљана Суботић, Јелена Пантић 22 4
2 Крагујевац Марија Станојевић, Јелена Пантић 21 3.88

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.94