Старе приче у новом руху – приповедање прича за децу 21. века

Каталошки број програма: 687  

Не

Пријатељи деце Чукарице, Пожешка 124, pdcukarica@gmail.com, 0112657876, ,

Милица Јовановић, cepakica@gmail.com, 0112657876, 0638422174,

Јасна Бркић, дипл.филолог, Библиотека града Београда; Виолета Ђорђевић, дипл. педагог, Библиотека града Београда;

Јасна Бркић, дипл.филолог, Библиотека града Београда; Виолета Ђорђевић, дипл. педагог, Библиотека града Београда;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника за систематично увођење деце у свет књига и ефикасно коришћење методе приповедања прича у васпитно-образовном раду.

Оснаживање васпитача и стручних сарадника за примену релевантних, научно утемељених метода и савремених трендова раног подстицања читања. Обука у примени различитих техника приповедања прича уз употребу визуелних и звучних реквизита и ИКТ алата у сврху анимације призора и ликова из прича, ефектне визуелизације и трансформисања приповедања у облик пријемчив за децу 21. века. Едуковање учесника за правилан одабир књижевних садржаја примерених узрасту, богатог едукативног, креативног и библиотерапеутског потенцијала и њихову примену у различитим областима васпитно-образовног рада. Проширивање знања о различитим начинима подстицања породичног читања. Упознавање са моделима и могућностима унапређивања сарадње вртића са јавном библиотеком.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данСтимулисање раног читањаПриповедање прича у васпитно–образовној праксиПаузаПримена нових технологија у приповедачком процесуПаузаСтимулисање породичног читањаПаузаУмрежавање библиотеке и вртића ради развијања позитивног односа према књизи и читању6. Закључци, евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 по учеснику. Цена укључује радни материјал, сертификате, храну и освежење за учеснике, хонораре за предаваче, трошкове организације обука