Е-знање у настави

Каталошки број програма: 436  

Не

Центар за образовање и развој Мионица, Кнеза Грбовића бб, obrazovnicentarmionica@gmail.com, 0143422139, ,

Ива Николић, obrazovnicentarmionica@gmail.com, 0143422139, 0646466854,

Мирко Марковић, Професор књижевности и публицистике, Интернет клуб Љиг; Катарина Чарапић, Професор српског језика и књижевности, Средња школа „Мионица„;

Мирко Марковић, Професор књижевности и публицистике, Интернет клуб Љиг; Иван Пантелић, дипл. инг. пословне информатике – мастер, STIV Solutions; Катарина Марковић, Дипломирани економиста, СШ „ Хиљаду триста каплара„ Љиг; Ива Николић, Професор шпанског језика и хиспанских књ, Центар за образовање и развој „Мионица„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стручно и методичко оспособљавање полазника да користе савремене и бесплатне интернет сервисе помоћу којих ће самостално креирати образовне дидактичко-методичке садржаје.

Професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у настави уз примену савремених информационо - комуникационих технологија; Упознавање наставника са бесплатним платформама и сервисима; начинима за објављивање материјала за учење; ВордПрес платформом за блогове Подизање нивоа међусобне комуникације наставника, између наставника и ученика и између наставника и родитеља. Модернизација образовно-васпитног процеса. Оспособљавање наставног кадра за креирање едукативног окружења на интернету у циљу квалитетније наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводСавремена педагошка комуникација у е-наставиВеродостојност научних извора на интернетуСтруктура и дизајн блога Креирање чланкаИмплементација наставног плана и програма у онлајн (блог) комуникацијиЗавршни део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2.000,00 динара (хонорари за водитеље, радно-потрошни материјал за семинар и уверења за полазнике семинара)