Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес

Каталошки број програма: 29  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872,

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0638579935,

Татјана Вишацки, доктор наука, IPSOS SM;

Татјана Вишацки, доктор наука, IPSOS SM; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић''; Јелена Пантић, Дипл. професор разредне наставе - мастер, ОШ "Иво Андрић" ; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД „Три мачке и две тачке„ ; Милош Станковић, Дипломирани психолог , Удружење Едукациони центар, Лесковац ; Бојана Милутиновић, Мастер рачунарства у друштвеним наукама , ОШ „Бановић Страхиња„ ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање капацитета наставног кадра за препознавање, разумевање и интегрисање родног аспекта у образовно-васпитни процес, као допринос изградњи културе засноване на ненасиљу и родној равноправности.

- Упознавање са основним појмовима везаним за родну равноправност, с посебним освртом на родну равноправност у образовно-васпитном раду. - Подсећање на појмове: стереотипи и предрасуде и како они доприносе стварању дискриминације; разумевање утицаја родних стереотипа на успех у школи и одабир правца даљег школовања. - Стицање сазнања о начелима на којима су засноване активности које промовишу родну равноправност и спречавају вршњачко родно засновано насиље. - Стицање информација о формално правном оквиру који обавезује на недискриминаторно понашање и о томе како родни аспект може да повећа ефикасност наставног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОсновни појмови и дефиниције везане за родни аспектПаузаРодни стереотипи и предрасуде ПаузаДискриминација и родно засновано насиље у школама ПаузаРодни аспект у процесу образовања и васпитањаПаузаЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел ББ, Лоле Рибара бб, Северна Митровица Биљана Суботић, Јелена Пантић 17 3.99

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.99