Учимо кроз игру поштујући различитости

Каталошки број програма: 601  

Не

Centar za kreativno izdavaštvo Septembar, Vardarska 14, Beograd, czkiseptembar@gmail.com, 0117839475, ,

Dragovan Vasić, drvasic@yahoo.com, 0117839475, 0641241064,

Ангелина Мирковић, Основне акадамске студије, ОШ "Данило Киш" Београд; Маја Николић, Основне акадамске студије, ОШ "Данило Киш" Београд;

Ангелина Мирковић, Основне акадамске студије, ОШ "Данило Киш" Београд; Маја Николић, Основне акадамске студије, ОШ "Данило Киш" Београд; Биљана Јовић, VII1, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Моња Јовић, мастер студије, Едука доо;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подстицање компетенција учесника у области поучавања и учења кроз сагледавање и уважавање индивидуалних разлика ученика применом игара у настави.

- Оснаживање учесника за препознавање индивидуалних могућности ученика - Проширивање знања учесника о индивидуализацији и диференцијацији у процесу поучавања - Оспособљавање учесника за примену игара у различитим наставним предметима у складу са индивидуалним могућностима ученика - Подстицање различитих способности ученика применом игара у настави

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данИндивидуалне разлике ученика Индивидуализовани и диференцирани приступ наставиЗначај и могућности игре као наставне методеПримена игара у настави у односу на индивидуалне разликеИгром до знањаЗавршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена укључује: - похађање семинара - радни материјал - хонорар за реализаторе и ауторе - штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара - путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар реализује ван места пребивалишта реализатора - Цена 2000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ Milan Ilić Čiča, Aranđelovac Ангелина Мирковић, Маја Николић 30 3.55

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.55