Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског узраста

Каталошки број програма: 252  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Мирјана Мићовић, доктор медицине, специјалиста педијатриј, Дом здравља „Стари град„, Београд; Јасна Ристовски Лукић, дипломирани теоретичар уметности , Medical Spa Asocijacija Београд;

Мирјана Мићовић, доктор медицине, специјалиста педијатриј, Дом здравља „Стари град„, Београд; Ана Миљковић-Павловић, , ПУ " Дечји дани" Београд;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Да се учесници обуке обуче за рад са децом на раном препознавању стресогених фактора, њихово освешћивање и елиминацију кроз вођену имагинацију, слободан плес и енергетске вежбе - превенција последица стреса у најранијем узрасту.Значај покрета.

Упознати учеснике са холистичким приступом у очувању здравља деце кроз свакодневне активности у вртићу. Са основама физиологије стреса и најчешћим узроцима стреса код деце, са основама духовно енергетске медицине и њеном применом у педијатрији. Упознавање слушалаца са духовном, емоционалном и психичком основом стреса и последицама које настају у случају закаснеле елиминације и редукције, по здравље детета. Упознавање са најчешћим психосоматским обољењима дечјег узраста и узроцима настанка. Упознавање са научним доказима о позитивном утицају музике, плеса, вођене имагинације и енергетских вежби на редукцију стреса у дечјем узрасту и приказ радионице „Плесић антистресић" са активним учешћем свих присутних уз појашњење сваке целине.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1,1,Физиологија стреса и основи енергетско духовне медицине1.2.Најчешћи узроци стреса у предшколском узрасту 1.3.Теорија музикеи њен утицај на здравље људиПауза1.4.Деца и музика1.5.Шта је вођена имагинација,шта је и када и где се може успешно применити Пауза 1.6.Радионица бр.1. Вођена имагинација, технике,начини успешне применеПауза 1.7.Енергетске вежбе,шта је у њиховој основи Пауза1.8.Радионица Плесић антистресић -први деопауза 1.9. Радионица Плесић антистресић -први део1.10. Завршна активност и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику. У цену су урачунати материјали за учеснике (Штампани материјали са радионица, ЦД са одабраном музиком, ). Цена не обухвата пут и смештај реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крушевац Мирјана Мићовић, Ана Миљковић-Павловић 28 3.93

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.93