Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Каталошки број програма: 1010  

Не

Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб, dif@pr.ac.rs, 02883701, ,

Верољуб Станковић, veroljub.stankovic@pr.ac.rs, 02884701, 0648904600,

Верољуб Станковић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић;

Хаџи Саша Илић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић; Љубиша Лилић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић; Игор Илић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић; Лазар` Тоскић, Мастер, Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је обука наставника и професора за примену нових методских поступака у реализацији наставе скијања.

Упознавање са новим методски поступцима у обуци скијаша, упознавање са новим елементима технике скијања, демонстрација вежби и указивање на најчешће грешке приликом обучавања, обезбеђивање средстава за успешно обучавање ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данУводТеоријске основе скијањаПаузаПрактична настава - први часПаузаПрактична настава - други час2. данТеорија скијањаПаузаПрактична настава - први часПаузаПрактична настава - други час3. данТеорија скијањаПаузаПрактична настава - први часПаузаПрактична провера стечених знањаПаузаТеоријска провера стечених знањаЕвалуација семинараДодела сертификата

20

дана: 3
бодова: 18

Цена семинара износи 2000 динара по учеснику. У цену је урачунато: трошкови организације, административни трошкови изнајмљивања простора, радни материјал, путни трошкови, сертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Копаоник, Хотел "ЈАТ" Апартмани Хаџи Саша Илић, Љубиша Лилић, Игор Илић, Лазар` Тоскић 30 3.96
2 Kopaonik, Hotel JAT Хаџи Саша Илић 2 4
3 Kopaonik, Hotel JAT Хаџи Саша Илић 2 4
4 Kopaonik, Hotel JAT Хаџи Саша Илић, Љубиша Лилић, Лазар` Тоскић 21 4
5 Копаоник, ЈАТ Апартмани Љубиша Лилић 5 4
6 Копаоник, ЈАТ Апартмани Хаџи Саша Илић, Љубиша Лилић 10 3.96
7 Копаоник, ЈАТ Апартмани Хаџи Саша Илић, Љубиша Лилић, Лазар` Тоскић 20 3.99
8 Јахорина Љубиша Лилић, Лазар` Тоскић 26 3.81

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.97