Електронско пословање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 628  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500, ,

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164,

Биљана Тешић, доктор економских наука, Фак. здрав., правних и пословних. студија Ваљево; Милијана Петровић, Дипломирани инжењер организације рада, Средња школа „17. септембар„ Лајковац ; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић„ Нови Сад; Соња Шумоња, Специјалиста математичких наука , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш

Биљана Тешић, доктор економских наука, Фак. здрав., правних и пословних. студија Ваљево; Милијана Петровић, Дипломирани инжењер организације рада, Средња школа „17. септембар„ Лајковац ; Сања Јовановић, Дипломирани економиста, Средња школа „Светозар Милетић„ Нови Сад; Соња Шумоња, Специјалиста математичких наука , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање полазника за коришћење савремених информационо-комуникационих и интернет технологија у електронском пословању и њихова примена у васпитно-образовном процесу.

Упознавање са основним концептима савремених система електронског пословања и са њиховом применом. Разумевање појмова и основних концепата: е-трговине, е-банкарства, е-управе и е-осигурања. Овладавање техникама он-лајн куповине, израдом он-лајн продавнице, системима плаћања и електронским берзама, сервисима е-управе и моделима е-осигурања. Развијање способности симулације савременог пословног окружења. Развој професионалних знања, подизање мотивације и стручно оспособљавање за коришћење савремених информационо-комуникационих и интернет технологија у васпитно-образовном процесу са освртом на актуелне софтверске алате. Остваривање високог степена креативности кроз повезивање знања и вештина у коришћењу савремених алата у интернет окружењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЦиљеви семинараОсновни концепти савремених система електронског пословања 2. недељаЕлектронска трговина (е-трговина)3. недељаЕлектронско банкарство (е-банкарство)4. недељаЕлектронска управа (е-управа)5. недељаЕлектронско осигурање (е-осигурање)Завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 35

Цена по учеснику износи 3500 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови организације завршног сусрета (закуп сале, освежење за учеснике, путни трошкови реализатора обуке).