ДЕТЕ У ПРОГРАМУ И ГОВОРНИМ РАЗМЕНАМА

Каталошки број програма: 666  

Не

Удружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, Београд, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, , 0112660060

Снежана Ђуровић, uvbeograda@gmail.com, 0112660060, 0642619902, 0112660060

Радмила Ивановић, Саветник за предшколско васпитање и обра, у пензији; Татјана Ристивојевић, , ПУ"Др Сима Милошевић";

Радмила Ивановић, Саветник за предшколско васпитање и обра, у пензији; Татјана Ристивојевић, , ПУ"Др Сима Милошевић";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подршка развоју професионалних компетенција на унапређивању и грађењу квалитета праксе предшколског васпитања.

- Развијати програм прилагођен контексту ( реални програм), - Учешће деце и породице у процес стварања и развијања програма, - Неговати заједницу праксе: грађење односа, међузависности, размену и комуникацију заједници која учи..

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.Основе програма: реалан програм - везе и специфичностиДете у програмуРодитељи у васпитној групи Односи између децеДеца у говорним разменамаевалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 по учеснику и трошкови превоза. У цену су урачунати накнада за рад водитеља, материјал, уверења и трошкови ноћења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Врбас, ПУ"Бошко Буха" Радмила Ивановић, Татјана Ристивојевић 29 3.95
2 ПУ "Др Сима Милошевић", вртић Мала Сирена, ул. Кеј Ослобођења бб, Београд-Земун Радмила Ивановић, Татјана Ристивојевић 28 3.96
3 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун Радмила Ивановић, Татјана Ристивојевић 30 3.99
4 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун Радмила Ивановић, Татјана Ристивојевић 29 3.98

Укупно учесника: 116 | Просечна оцена: 3.97