Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

Каталошки број програма: 677  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Сања Мирковић, Васпитач у предшколским установама, Предшколска установа „Радост„; Катарина Чутовић, Дипломирани географ, ОШ „Танаско Рајић„ Чачак; Марина Илић, Васпитач у предшколским установама, Агенција за едукацију НТЦ

Сања Мирковић, Васпитач у предшколским установама, Предшколска установа „Радост„; Марина Илић, Васпитач у предшколским установама, Агенција за едукацију НТЦ; Слађана Васиљевић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „Радост„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање полазника за планирање и програмирање садржаја из области упознавања природно- географских и друштвених одлика Србије

Оспособљавање полазника за коришћење иновативних активности којима се код деце активирају постојећа и стичу нова знања о основним географским подацима, природно-географским и друштвеним одликама Србије. Едукација полазника за коришћење различитих садржаја васпитно-образовног рада којима се оснажује културни идентитет деце и развија осећање поноса због припадности сопственом народу.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУвод Србија на карти света Магнетна табла са приказом Србије, као основно дидактичко средство у обради теме Симболи Републике СрбијеРељеф СрбијеВоде СрбијеКлима Србије2. данНасељаСтановништвоСпоменици културеВажни празници и обичаји мога крајаДечје народне песме и игре мога крајаУпутства учесницима за активности након семинара и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Миша Цвијановић", Санџачких бригада 9, Пријепоље Сања Мирковић, Слађана Васиљевић 27 3.97
2 ПУ "Сунце", Горњи Милановац Сања Мирковић, Слађана Васиљевић 30 3.96
3 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Сања Мирковић, Слађана Васиљевић 19 3.97

Укупно учесника: 76 | Просечна оцена: 3.97