Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 36  

Да

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус; Јелена Драгаш, Мастер проф. енглеског језика и књиж., Фондација Темпус; Милош Петровић, докторанд међународних и европских студ., Фондација Темпус;

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника и стручних сарадника за коришћење Europass алата за представљање вештина и знања у раду са ученицима као и за организовање активности каријерног информисања ученика.

Упознавање учесника са активностима и ресурсима за каријерно информисање и Europass алатима за представљање знања и вештина. Сензибилизација учесника за препознавање значаја прилагођавања активности каријерног информисања потребама ученика. Детаљно упознавање учесника са Europass биографијом и процесом састављања биографије (CV-ја). Обучавање учесника за организовање и спровођење активности израде биографије (CV-ја) за ученике. Обучавање учесника за самостално истраживање ресурса за каријерно информисање.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаСастављање радне биографије (CV) и каријерно информисање ученика2. недељаКорак по корак до Europass CV-ja3. недељаКако помоћи ученицима да направе своју биографију?Каријерно информисање4. недељаИстраживање ресурса за каријерно информисање и њихово прилагођавање за коришћење са ученицима5. недељаEuropass документи и алати за представљање знања и вештинаКаријерно информисање ученика и алати за представљање вештина и знања - дискусија и евалуација

127

недеља: 5
бодова: 12

Учешће на обуци је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марко Банковић, Јована Павловић, Горан Богуновић 83 3.78
2 Марко Банковић, Горан Богуновић 24 3.87

Укупно учесника: 107 | Просечна оцена: 3.83