Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима

Каталошки број програма: 282  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„Ниш; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„;

Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„Ниш; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„;

изборни и факултативни предмети

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Компетенције професионалаца су унапређене да: подрже развој личности и социјалног сазнања ученика; образују ученике за демократски начин живљења унапређујући компетенције за: одговорно учешће у демократском друштву, комуникацију, сарадњу у заједници.

Унапређене су професионалне компетенције наставника да: -анализирају и разумеју добити за ученике у примени програма ГВ у изборним наставним/ваннаставним активностима и своју улогу у острваривању програма; -креирају педагошке ситуације кроз међупредметни приступ, за оснаживање ученика како би развили и унапредили компетенције за: одговорно учешће у демократском друштву, комуникацију, сарадњу: -у раду са ученицима развију вештине: саосећајне ненасилне комуникације–изражавање својих и уважавање осећања, потреба, ставова и мишљења других; саосећајно слушање; развој самосвести,самопоштовања, и уважавања других; - остваре трансфер метода рада из ГВ у друге предмете., -спроводе програм ГВ као део Школског програма и Годишњег плана рада школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЦиљеви, исходи предмета ГВ–сазнање о себи и другима и развој компетенције за ненасилну комуникацију Саосећајно слушање кроз повезивање осећања и потреба - начини слушања порука Ненасилна комуникација и емпатија на делу у учионици и школиТрансфер развојно-подстицајних метода из ГВ на друге области и предмете и ваннаставне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Марина Остојић, Валерија Живковић 21 3.97

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.97