Заједно у адаптацији

Каталошки број програма: 708  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Јасмина Кукић, /, ПУ "Наша радост" Суботица; Александра Хевер, /, Психолошки факултет Сегедин - Мађарска ; Бисерка Јовановић, /, ПУ "Нашарадост" Суботица ;

Јасмина Кукић, /, ПУ "Наша радост" Суботица; Александра Хевер, /, Психолошки факултет Сегедин - Мађарска ; Бисерка Јовановић, /, ПУ "Нашарадост" Суботица ; Милана Јовићевић, /, ПУ "Наша радост" Суботица ;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних и личних компетенција васпитача и медицинских сестара за реализацију програма адаптације деце на вртић и јаслице уз активно учешће дечјих родитеља

• Освешћивање значаја примене програма адaптације у јаслицама и вртићу • Освешћивање важности тимског рада вртића и породице у стварању оптималних услова за адаптацију деце • Упознавање карактеристика програма "Заједно у адаптацији" • Уочавање везе између карактеристика Програма и Теорије афективне везаности • Сагледавање улоге родитеља и сестре/васпитача у процесу адаптације • Изналажење оптималних решења у организацији и опремању простора • Креативно приступање анимирању родитеља у подршци деци кроз учешће у заједничким активностима и животу у јаслицама и вртићу • Рaзвој осетљивости за личне, породичне и културне специфичности • Упознавање начина праћења и документовања процеса адаптације - применa инструмената

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводна радионицаУ ципелама родитељаПауза за кафу Захтеви адаптације од дететаНово и непознато - како се са тиме носимоТеорија афективне везаности и адаптацијаПауза за ручакМодел адаптације уз учешће родитељаФактори и типови адаптацијеПауза за кафуУлога породице и установе у адаптацијиПитања и дилеме учесникаЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1200,00 динара, плус трошкови превоза. Укупна нето цена семинара је 36 000,00 динара, што подразумева хонораре аутора и реализатора и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Наша радост" Суботица, Банијска бб, вртић Шумица Јасмина Кукић, Милана Јовићевић 29 3.94

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.94