Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 711  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662, , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун; Бојана Синђелић Лазић, Дипломирани дефектолог логопед, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун;

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун; Бојана Синђелић Лазић, Дипломирани дефектолог логопед, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подстицај говорног развоја детета кроз индивидуализацију васпитно-образовног рада, структурирање средине у којој дете одраста и грађење односа.

- Оснаживање васпитача и медицинских сестара васпитача у индивидуализацији васпитно –образовног рада за дете са тешкоћама у говорном развоју, - грађење вртића као места заједничког живљења кроз учешће деце различитог узраста и одраслих(васпитачи, други запослени у предшколској установи, чланови породице, експерти, чланови локалне заједнице), - партиципација породице у васпитно-образовним активностима вртића.

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИндивидуализацијаРазвој говора и индивидуализацијаСтруктурирање срединеПартиципација родитељаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 дин. – у цену су урачунати трошкови израде материјала, путни трошкови и евентуално преноћиште.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.98
2 ПУ Лазаревац, вртић Дечије царство, ул. Дула Караклајића 31а, Лазаревац Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.99
3 Креативни центар, ул. Градиштанска 8, Београд Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.97
4 ПУ "Бамби", ул. Дунавска бр.8,Бачка Топола, Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.99
5 ПУ "Наша радост", ул. Слободе бб, Варварин Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 29 4
6 вртић "Оаза", Батајнички друм, број 23 Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 4
7 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца 4, Крагујевац Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.99
8 ПУ "Радост", Нови Бановци, ул. Кабларска бб Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 22 4
9 Регионални центар Чачак, ул. Цара Душана бб, Чачак Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 27 3.99
10 ПУ "11 април", вртић "Срна", ул.Омладинских бригада 136, Нови Београд. Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 19 4

Укупно учесника: 277 | Просечна оцена: 3.99