Припрема презентација, припрема излагања и јавни наступ

Каталошки број програма: 558  

Не

Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd, fmk@singidunum.ac.rs, 0112626474, , 0112628124

Simona Žikić, simona.zikic@fmk.edu.rs, 0112626474, 0642701559, 0112628124

Симона Жикић, Мастер комуниколог, Факултет за медије и комуникације;

Симона Жикић, Мастер комуниколог, Факултет за медије и комуникације; Даница Чигоја Пипер, Мастер комуникологије, Факултет за медије и комуникације; Драгана Дех, Мастер психолог, Факултет за медије и комуникације; Марина Миловановић, Магистар наука, Универзитет Сингидунум;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Припрема полазника за јавни наступ (час, предавање, конференцију, семинар). Семинар обухвата савете за припрему материјала, презентација и самог излагања. Усвајање техника за организацију и држање часова.

• Начин припреме материјала • План припреме презентације • Техничке карактеристике презентације • Начин израда презентације • Припрема излагања и само излагање • Превазилажење треме од јавног наступа • Савети за добру припрему и држање часа • Технике и савети за тзв. „разбијање леда„ и „загревања„ пред почетак презентације и „мотивисање„ и „подизање енергије„ у току самог излагања

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПрипрема презентацијаПаузаПрипрема излагањаПаузаЈавни наступ – говор пред публикомПаузаРадионицаПаузаПанел дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

1500 РСД Ангажованост предавача Материјал за учеснике Ручак и освежење за учеснике