Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Каталошки број програма: 413  

Не

Логоигрица, Милутина Миланковића 184, ljrandjic@gmail.com, 063377766, ,

Анита Самиос Сам Пејановић, ljrandjic@gmail.com, 0656316456, 0656316456,

Љиљана Ранђић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Логоигрица;

Љиљана Ранђић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Логоигрица; Анита Самиос Сам Пејановић, дипломирани дефектолог-логопед-сурдолог, Центар за едукацију Логоигрица; Драгана Левићанин, дипломирани васпитач, Човекољубље, Добротворна фондација СПЦ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање васпитног, наставног и стручног кадра за примену Алго методе стратешког учења којом се развијају метакогнитивне способности које управљају учењем

- Упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са неурокогнитивним карактеристикама деце предшколског и раног основношколског узраста - Упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са Алго методом стратешког учења која почива на сазнањима о неурокогнитивним основама развојног доба - Едукација полазника за практичну примену Алго методе у раду са децом типичног и напредног развоја припремног предшколског и раног основношколског доба - Указивање на ограничења у примени Алго методе стратешког учења у раду са децом која имају развојно-језичке потешкоће и на алтернативни методски приступ у раду са том децом

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУлазни тест знања о неурокогнитивним карактеристикама деце припремног предшколског и раног основношкНеурокогнитивне функције и њихов развој у предшколском и раном основношколском узрастуАлго метод стратешког учења – пут до садржаја кроз свест о методи и процесу мишљења Алго метод стратешког учења у настави припремног предшколског и раног ОШ доба: примери за праксуОграничења у примени Алго методе стратешког учења у раду са децом са развојно-језичким потешкоћама Провера знања стеченог током обуке

25

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке по учеснику износи 2500 динара и укључује: хонораре за реализаторе, трошкове изнајмљивања простора за реализацију семинара, освежење и ручак за све учеснике семинара, пратећи едукативни материјал, административне и организационе трошкове.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида Љиљана Ранђић, Анита Самиос Сам Пејановић 7 3.97
2 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида Љиљана Ранђић, Анита Самиос Сам Пејановић 8 3.99
3 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида Љиљана Ранђић, Анита Самиос Сам Пејановић 8 3.99
4 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида Љиљана Ранђић, Анита Самиос Сам Пејановић 7 3.99
5 Јурија Гагарина 153а/39 Вртић "Бубамарин лет" ТЦ Пирамида Љиљана Ранђић, Анита Самиос Сам Пејановић 5 4
6 ПУ Dreamland, Карађорђева 14, Нови Сад Љиљана Ранђић 5 4

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.99