ИГРОМ ДО ПИСАЊА – Интегрисани приступ у функцији развоја фине моторике

Каталошки број програма: 710  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, //, Савез удружења васпитача Србије; Марија Старчевић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана; Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, -; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

Слободанка Радосављевић, //, Савез удружења васпитача Србије; Марија Старчевић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана; Слава Тимарац Јованов, професор педагогије, -; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција за подстицање и развој фине моторике код деце у васпитно образовном процесу кроз примену интегрисаног учења

• Јачање компетенција учесника у примени интегрисаног учења у раду са децом • Оснаживање учесника у препознавању важности подстицања фине моторике код деце • Упознавање учесника са развојем моторике код деце • Игре и активности у функцији развоја фине моторике • Примена интегрисаног учења кроз игру у развоју фине мoторике

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Интегрисано учење деце у вртићу( појам и приступ)Пауза2. Развој фине фомоторике код децеПауза 3.Игре и активности за развој фине моторикеПауза4. Интегрисано учење-игре и активности подршке развоју фине моторике- аутентични контекст групе 2. дан1„Применила/о сам у пракси-мој искорак„Пауза2.Примењене игре у функцији развоја фине моторике кроз примењено интегрисано учењеПауза3. Мој план интегрисаног приступа

30

дана: 2
бодова: 16

3 000,00 динара у нето износу (надокнада реализаторима обуке, материјали за флеш, штампани материјали, фотографије)