Како до интерактивног софтвера у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 396  

Да

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Душан Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина

Душан Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, СШ Мали Зворник, ОШ „Браћа Рибар„

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене интерактивних софтвера у настави.

Стицање знања и вештина за осмишљавање и израду интерактивних софтвера. Подстицање учесника обуке на примену интерактивних софтвера у настави.

Ннаставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Намене Flash-a Елементи прозора Flash-a Основе цртања у Flash-у 2. недеља Израда једноставних анимација Рад са слојевима 3. недеља Израда симбола Додавање интеракција Увоз и употреба слика 4. недеља Увоз и употреба звука Увоз и употреба видео садржаја Објављивање софтвера Израда интерактивног софтвера Завршна провера знања

30

недеља: 4
бодова: 16

3.000,00 динара (до 5 полазника), 2.500,00 динара (од 6 до 10 полазника), 2.000,00 динара (од 11 до 20 полазника) и 1.800,00 динара (од 21 до 30 полазника)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 2 4
2 Александра Станковић 9 3.94
3 Душан Станковић 11 3.96
4 Душан Станковић 19 3.79
5 Александра Станковић 19 3.66
6 Душан Станковић, Александра Станковић 30 3.92
7 Душан Станковић, Александра Станковић 4 4
8 Душан Станковић, Александра Станковић 17 4
9 Душан Станковић, Александра Станковић 7 3.96

Укупно учесника: 118 | Просечна оцена: 3.91