Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Каталошки број програма: 206  

Не

Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, Земун, parojcicsaska@yahoo.com, 0641949224, 063245222, 011316154

Александра Паројчић, parojcicsaska@yahoo.com, 0641949224, 063339073,

Александра Паројчић, Магистар неуропсихологије, докторант , Клиника за неурологију; Татјана Говедарица, академске специјалистичке студије дефект, вни центар Говедарица Ристић; Виолица Повше Ивкић, академске специјлаистичке студије деф, Институт за ментално здравље;

Александра Паројчић, Магистар неуропсихологије, докторант , Клиника за неурологију; Татјана Говедарица, академске специјалистичке студије дефект, вни центар Говедарица Ристић; Виолица Повше Ивкић, академске специјлаистичке студије деф, Институт за ментално здравље;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Проширивање компетенција на област сазнајног развоја. Оспособљавање за препознавање и поступање са поремећајима везаним за савладавање школских вештина - дислексија, дискалкулија, дисграфија, моторна неспретност, хиперкинтски синдром, дефицит пажње.

1.Оспособљавање за разликовање сазнајних/когнитивних од поремећаја понашања у оквиру свакодневних активности и редовне наставе 2. Овладавање одабраним техникама и инструментима процене латерализованости, идентификовања и третмана дислексије, дискалкулије, диспраксије 3. Проширење компетенција за превенцију, рану идентификацију и третман сметњи у учењу 4. Индивидуализовање приступа и прилагођавање наставних садржаја деци и ученицима са тешкоћама 5. Сензибилизација на тешкоће и потребе деце са сметњама у развоју 6. Упознавање савремених концепата сазнајног процеса – стратегије учења, пирамида сазнајног процеса, те концептом дисхармонич1.Оснаживање наставника за нову улогу у инклузивном ок

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данНеуропсихологија у школи - од процене ка интервенцији ПаузаПрепознавање и разумевање развојних сметњи у контексту школе – ДИСПРАКСИЈА Пауза Препознавање и разумевање развојних сметњи у контексту школе – ДИСГНОЗИЈА Пауза за ручакКлиничке слике диспраксије и дисгнозијеПаузаХиперкинетично понашање - упитници за процену понашања; скале хиперактивностиПаузаЕмоционалне сметње, хиперкинетски с – процена – дијагностика и поступање у циљу контроле импсивност2. данРазвојне сметње и област испољавања - ментална ретардација, первазивни развојни поремећаји, аутизамПаузаРазвојне сметње и област функционисања - вежбе код хиперактивности и первазивних развојних порПаузаСпецифичне сметње учења - читања, писања, рачунања (дислекисја, дисграфија, дискалкулијаПауза за ручакМозак као процесор информација – Неуропсихолошки приступ повезаности развоја осећања и тешкоћаПаузаРеедукативни метод у школским условима – искуства Београдског реедукативног метода у образовањуПаузадемонстрација примера из клиничке и школске праксе; евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

3500, 00 динара Цена укључује надокнаду за ауторе и реализаторе, као и штампани материјал и презентацију ѕа учеснике. Цена не укључује трошкове превоза и смештаја водитеља који зависе од локацијe на којој се обука одржава.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Александра Паројчић, Виолица Повше Ивкић 30 3.83
2 Subotica Александра Паројчић, Виолица Повше Ивкић 29 3.86

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.85