Активно учење /настава 1: базични ниво

Каталошки број програма: 408  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР; Ратко Јанков, доктор хемије, ; Стојанка Јаноши Зељковић, Професор педагогије, Основна школа„ Славко Родић„ Бачки Јарак; Вера Пантовић, Наставник физике, педагог , ; Горица Ивановић, , ОШ''Свети Сава''; Невенка Крагуљац, дипломирани педагог, ОШ"Филип Филиповић"; Јелисавета Вилотић, , ОШ„Дринка Павловић„; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, Природно Математичк, ; Гордана Марковић Сакић, дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић„ Лозница; Татијана Јовановић, дипл. филолог за српски језик и југослов, ОШ "Свети Сава" Ниш; Радиша Ђорђевић, Дипломирани педагог , ; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађанског васп, ОШ „М. Стиковић„, Пријепоље; Благица Златковић, Редовни професор, Педагошки факултет у Врању;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења.

• Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. • Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. Оспособљавање наставника за вредновање наставног процеса и самовредновање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводОднос наставе и учењаПаузаУченик или дете у наставном процесу?ПаузаУлоге и активности наставника ПаузаКако се могу активирати ученици у настави? Природа задатка и активности ученика2. данМетоде наставе / учењаПауза у току темеПаузаЦиљеви образовања и активна школаПаузаЕдукативна радионица 3. данПрирода школских предмета наспрам облика наставе: Пауза у току темеПаузаАктивна настава/учење и проблеми реалне школске праксепаузаЕвалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена за сва три дана износи укупно 7 700,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Сваки учесник добија приручник АУН на диску, свеску, оловку, фасциклу... Инструктори доносе у школу све што је потребно за рад. Такође, за библиотеку школе/установе се доноси приручник АУН на диску, два примерка "Како приближити деци природне науке кроз активно учење".

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СШ "Никола Тесла", Змај Јовина 29, Сремска Митровица Ана Пешикан, Слободанка Антић 30 3.33
2 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела, Обреновац Горица Ивановић, Јелисавета Вилотић 26 3.89
3 Машинско Саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак Невенка Крагуљац, Вера Муждека 30 3.78
4 ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка",Бранка Радичевића 1, Трстеник Гордана Марковић Сакић, Радиша Ђорђевић 27 3.85
5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац Вера Пантовић, Драган Кувељић 28 3.82
6 ОШ "Љуба Нешић", Доситејева 2, Зајечар Татијана Јовановић, Благица Златковић 30 3.9
7 Техничка школа Кикинда Вера Пантовић, Драган Кувељић 29 3.78
8 Школа за дизајн "Богдан Шупут", Јанка Веселиновића 22 Стојанка Јаноши Зељковић, Невенка Крагуљац 24 3.7
9 Прва техничка школа Крагујевац, Радоја Домановића 8, Крагујевац Вера Муждека, Радиша Ђорђевић 30 3.8
10 Угостителјско туристичка школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Татијана Јовановић, Благица Златковић 30 3.89
11 ОШ "ИВ краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево Слободанка Антић, Јелисавета Вилотић 30 3.8
12 ОШ "17. Октобар", Теслина 1, Јагодина Ана Пешикан, Гордана Марковић Сакић 30 3.75
13 ОШ "14. октобар" Барич Невенка Крагуљац, Јелисавета Вилотић 17 3.88
14 ОШ "14. октобар" Барич Вера Пантовић, Горица Ивановић 16 3.86
15 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде 6, Бор Татијана Јовановић, Благица Златковић 15 3.98
16 ОШ "Иса Бајић", Лењинова 28, Кула Стојанка Јаноши Зељковић, Јелисавета Вилотић 17 3.87
17 Гимназија "Светозар Марковић" Стојанка Јаноши Зељковић, Вера Пантовић 25 3.26
18 Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17 500 Врање Татијана Јовановић, Благица Златковић 26 3.92
19 Гимназија Лесковац, Косте Стаменковића 15 , Лесковац, Татијана Јовановић, Благица Златковић 22 3.75
20 ОШ "Божо Томић“, Пријевор, Чачак Горица Ивановић, Јелисавета Вилотић 27 3.88
21 ОШ "Петар Николић" , Самаила бб, 36202 Краљево Радиша Ђорђевић, Драган Кувељић 29 3.8
22 ОШ "Јошаница" , Лукаре бб, Нови Пазар Горица Ивановић, Невенка Крагуљац 30 3.93
23 Медицинска школа "Др Андра Јовановић“, Цара Душана 9, Шабац Јелисавета Вилотић, Гордана Марковић Сакић 30 3.84
24 Пољопривредна школа, Архитекте Брашована 1, Вршац, Вера Пантовић, Вера Муждека 28 3.96
25 Електротехничка школа "Михајло Пупин“,Футошка улица 17, Нови Сад Стојанка Јаноши Зељковић, Вера Муждека 19 3.97
26 ОШ "Хајдук Вељко", Трг Слободе 8 , Штублик, Невенка Крагуљац, Радиша Ђорђевић 26 3.95
27 ОШ "Милутин Смиљковић“, Винарце, Лесковац Гордана Марковић Сакић, Драган Кувељић 29 3.68
28 ОШ "Свети Сава", Сремска Митровица Слободанка Антић, Стојанка Јаноши Зељковић 26 3.98
29 ОШ "Вук Караџић" , Стевана Мокрањца 14 Доњи Милановац Вера Пантовић, Горица Ивановић 28 3.91
30 ОШ " Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква Горица Ивановић, Благица Златковић 27 3.98
31 Економско трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 Јелисавета Вилотић, Радиша Ђорђевић 28 3.72
32 Електро саобраћајна школа "Никола Тесла", Доситејева 44б, Краљево Вера Муждека, Татијана Јовановић 22 3.8
33 ОШ "Иво Лола Рибар", Крушевачка 16 Александровац Горица Ивановић, Радиша Ђорђевић 24 3.97
34 ОШ "Живан Маричић", Жички пут бб , 36221 Жича Драган Кувељић, Благица Златковић 16 3.95
35 Средња школа "Др Ђорђе Натошрвић", Трг слободе 2а, 22320 Инђија Невенка Крагуљац, Гордана Марковић Сакић 27 3.88
36 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац, Вера Пантовић, Јелисавета Вилотић 30 3.9
37 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, Вера Пантовић, Невенка Крагуљац 12 3.83
38 ОШ ''Станко Крстин'', Краља Алелксандра 79, Српска Црња Горица Ивановић, Јелисавета Вилотић 28 3.97
39 ОШ ''Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно Гордана Марковић Сакић, Драган Кувељић 22 3.62
40 Средња школа „Вук Караџић“, Гимназиска 2, Сечањ Вера Пантовић, Радиша Ђорђевић 23 3.95
41 ОШ „Мур“ , Мур бб, Нови Пазар Вера Муждека, Благица Златковић 30 3.96
42 ОШ ''Мирослав Антић'' , Николе Тесле 34, Чонопља Стојанка Јаноши Зељковић, Татијана Јовановић 26 3.66
43 Угоститељско туристичка школа, Нови Пазар Гордана Марковић Сакић, Драган Кувељић 25 3.8
44 Млекарска школа са домом ученика ,,Др Обрен Пајић“, Пирот Татијана Јовановић, Благица Златковић 18 3.78
45 Ош "Вук Караџић", Изворски пут бб, Велики Извор Вера Пантовић, Радиша Ђорђевић 25 3.92
46 Пољопривредна школа „Јосип Панчић“, Панчево Горица Ивановић, Вера Муждека 18 3.91
47 Техничка школа „Миленко Верк Неша“, Школаса 8а,Пећинци Невенка Крагуљац, Радиша Ђорђевић 24 3.89
48 Мужичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Горица Ивановић, Невенка Крагуљац 13 3.74

Укупно учесника: 1192 | Просечна оцена: 3.83