Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Каталошки број програма: 682  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640,

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220,

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука , ПУ „Наша радост„, Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица;

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука , ПУ „Наша радост„, Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза,...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.

Овладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на подстицање дечјег физичког, когнитивног, емоционалног и социјалног развоја. Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању деце. Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа. Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад групе

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОбликовање и обрада природних материјала - специфичности и предности у раду са децомПаузаПриродни материјали у игри и стваралаштву деце и карактеристике мишљења код деце од 1 до 7 год.ПаузаКарактеристике дечјег развоја кроз рад са природним материјалима и утврђивање зоне наредног развојаПаузаПустовање вуне као техника подстицања развоја деце

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 1.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Наша радост, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 28 3.97
2 Регионални центар Чачак Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
3 Предшколска установа Мали научници, Сурчинска 76з, Нови Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.91
4 Регионални центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 25 3.98
5 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
6 ПУ DREAMLAND, Карађорђева 24, Нови Сад Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.98
7 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Банијска бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
8 ПУ Дечја радост, вртић Невен, Млинска бб, Ћуприја Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.98
9 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.96
10 Предшколска установа "Врачар", вртић Бисер, Светозара Марковића 14 - 16, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 28 3.98
11 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 4
12 PU Bambi, Kula, vrtic Maslačak, 16. divizije 38. Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
13 Предшколска установа "Дечији чаробни свет", Баново брдо, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.96
14 Центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 28 3.98
15 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 24 3.98
16 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
17 ПУ Радосно детињство, вртић "Маслачак", Народног Фронта 42, нови Сад Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.94
18 ПУ Радосно детињство, Нови Сад, вртић Венди Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.95
19 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад, вртић Маслачак Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.97
20 Предшколска установа "Наше дете", вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
21 Предшколска установа "Наше дете", вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 25 4

Укупно учесника: 590 | Просечна оцена: 3.97