Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета Физичко и здравствено васпитање

Каталошки број програма: 1012  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Ирина Јухас, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Бранислав Радосављевић, , XIV београдска гимназија;

Ирина Јухас, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Бранислав Радосављевић, , XIV београдска гимназија; Јелена Козодеровић, мастер, ; Ненад Вукадиновић, , Средња школа за информационе технологије - ИТХС;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе физичког васпитања реализовањем оријентиринга као програма обавезне физичке активности и његово повезивање са системом школског спорта.

Развијање компетенција наставника за реализовање оријентиринга у оквиру обавезних физичких активности и као програма школских такмичења. Едукација и оспособљавање наставника за: - популаризацију оријентиринга у школи, - планирање и програмирање обуке и учешћа ученика на такмичењима из оријентиринга, - препознавање елемената ризика у пруцесу учења и такмичења, - формирање и рад оријентиринг секције, - организовање школских оријентиринг такмичења, - препознавање ученика који имају посебне склоности за учешће у такмичењима у оквиру система школског спорта

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данУвод у оријентиринг и повезаност са школским програмомОсновне технике у оријентирингу и методи рада са почетницима.Практична обрада садржаја из првог дела семинара уз активно учешће наставникаОрганизација школских такмичења у оријентирингу

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин, подразумева трошкове предавача, штампање пратећег материјала - приручника за учеснике семинара, штампање оријентиринг карата

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1а Ирина Јухас, Бранислав Радосављевић 30 3.81
2 Пожаревац, Основна школа "Десанка Максимовић", Шесте Личке дивизије 32 Ирина Јухас, Бранислав Радосављевић 13 3.95

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.88