ИОП и примери добре праксе у инклузији

Каталошки број програма: 201  

Не

Основна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и суза, Станка Милосављевића 9, Алексинац, smehisuza@mts.rs, 018804626, 018808626, 018804626

Биљана Веселиновић, biljana1963@gmail.com, 018805348, 0642163559,

Биљана Веселиновић, наставник математике,физике и информатик, ОШ "Смех и суза", Алексинац; Јасмина Марковић, дипл.дефектолог - логопед, ОШ "Смех и суза", Алексинац ;

Биљана Веселиновић, наставник математике,физике и информатик, ОШ "Смех и суза", Алексинац; Јасмина Марковић, дипл.дефектолог - логопед, ОШ "Смех и суза", Алексинац ;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање наставничких компетенција и компетенција васпитача у области рада са децом са сметњама у развоју одређивањем адекватних активности, метода и техника рада уз примену асистивне и ИК технологије у инклузивном одељењу и васпитној групи.

Оспособљавање наставника и васпитача за рад са децом са сметњама у развоју у инклузивном одељењу и васпитној групи. Стицање вештина за одређивање адекватних активности, метода и техника рада у инклузивном одељењу и васпитној групи. Како и на који начин обезбедити додатну подршку у учењу ученику у инклузивном одељењу. Препознавања специфичних потреба детета и писање ИОП-а на основу примера из праксе. Упознавање наставника и васпитача са асистивном технологијом и њеном применом у образовно - васпитном процесу. Обезбеђивање инклузивног приступа у настави и васпитном раду применом информационо - комуникационе технологије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрепознавање деце са сметњама у развоју Обезбеђивање инклузивног приступа у ОВ процесу Корак по корак до ИОП-а Пример писања педагошког профила и ИОП-а - радионица Прилагођавање нових наставних метода и техника за рад у инклузивној групи /одељењу

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по особи У цену улазе хонорари реализатора и трошкови материјала за учеснике обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Тегошница Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 22 3.98
2 Дубље Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 27 3.99
3 Ковин Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 20 3.99
4 Основна школа „Лаза К. Лазаревић", Клење Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 30 3.98
5 Гимназија „Михајло Пупин“, Ковачица Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 27 3.99
6 Конак Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 29 3.94
7 Пирот Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 30 3.99
8 Лоћика Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 15 3.98
9 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика, Бабушница Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 25 3.99
10 Диљевац Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 25 3.97
11 Дољевац Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 17 3.96

Укупно учесника: 267 | Просечна оцена: 3.98