ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Каталошки број програма: 448  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Иван Недељковић, дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа;

Иван Недељковић, дипломирани психолог, Прва крагујевачка гимназија; Јасмина Цветић, Професор педагогије, ОШ ''Вук Стефановић Караџић''; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа; Маја Марковић, Дипломирани педагог, ПУ "Врабац", Прва крагујевачка гимназија;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника са новим методама и пракасама подучавања усмереним на ученика и на когнитивно изазовне активности.

Подизање свести наставника о промени наставне парадигме и ефектима наставног процеса Унапређивање наставничких компетенција за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави и оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције Разматрање повезаности очекивања, интелигенције и мотивације у процесу учења и имајући у виду ову међузависност коришћење адекватних наставних метода Јачање капацитета наставника за проналажење, креирање и коришћење метода за саморегулисано учење, когнитивно изазовних метода и метода које се ослањају на нове технологије

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводПарадигма образовања- улога наставника и ефекти образовањаИновативне праксе подучавања- подучавање усмерено на ученикаИновативне праксе подучавања- подучавање усмерено на когнитивно изазовне активностиИновативне праксе подучавања- подучавање засновано на употреби нових технологијаПраћење напредовања, повратна информација и (само)рефлексија Друштвено окружење у школи и учионици и стратегије мотивације ученикаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега Иван Недељковић, Маја Марковић 30 3.74
2 Економска школа, Радоја Домановића 4 Иван Недељковић, Јасмина Цветић, Маја Марковић 25 3.79
3 Пољопривредна школа са домом ученика, Маршала Тита 1, Бачка Топола Иван Недељковић, Маја Марковић 30 3.63
4 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Иван Недељковић, Маја Марковић 22 3.7
5 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Иван Недељковић, Маја Марковић 13 3.95
6 ОШ "Живко Томић", Доња Шаторња бб, Топола Иван Недељковић, Маја Марковић 30 3.75
7 Паланачка гимназија, Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка Иван Недељковић, Маја Марковић 26 3.7

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.75