Слика тела и промене у пубертету – подршка деци за здраво одрастање

Каталошки број програма: 256  

Не

Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад, poslovni.sekretar@izjzv.org.rs, 0214897886, ,

Драгица Јовишевић, dragica.jovisevic@izjzv.org.rs, 0214897872, 0655437820,

Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Виолета Поповић, , Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад; Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука, Институт за јавно здравље Војводине; Снежана Укропина, , Доцент;

Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Виолета Поповић, , Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад; Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука, Институт за јавно здравље Војводине; Снежана Укропина, , Доцент;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење компетенција наставника за рад са децом основношколског узраста на тему промена у пубертету и слике тела.

Повећање нивоа знања учесника о психофизичким и социјалним аспектима развоја дечака и девојчица у пубертету. Повећање нивоа знања учесника о концепту слике тела, њеном развоју у адолесценцији и значају за субјективно благостање особе. Оспособљавање учесника за примену различитих техника у оквиру креативне радионице на тему промена у пубертету и развијања позитивне слике тела са ученицима. Унапређење вештина за примену здравствено-васпитних средстава важних за рад са децом школског узраста на тему здравог одрастања у периоду (пре)адолесценције. Унапређење вештина рада са родитељима у циљу разумевања физичких и психосоцијалних аспеката развоја деце у периоду (пре)адолесценције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводно обраћање и упознавањеФизичке, психичке и социјалне промене у пубертету и изазови за самоприхватање код децеПаузаСлика тела и њен развој у адолесценцијиКреативна радионица о променама у пубертету и слици тела: технике рада са (пре)адолесцентима, 1. деоПаузаКреативна радионица о променама у пубертету и слици тела: технике рада са (пре)адолесцентима, 2. деоУпутство за израду здравствено-васпитног средства „Моје тело„Пауза Родитељи као савезнициЗавршна разматрања и евалуација семинара

20

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 20 учесника је 38000 динара (или 1900 дин. по учеснику без обзира на величину групе). У цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал, трошкови сертификата и административни трошкови. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, освежење за учеснике када се семинар реализује у установи. Семинар је бесплатан за школе на територији Јужнобачког округа за коју је Институт надлежан у оквиру програма од општег интереса Министарства здравља Републике Србије.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад Драгица Јовишевић, Оља Нићифоровић Шурковић, Снежана Укропина 11 3.91
2 Институт за јавно здравље Војводине Драгица Јовишевић, Оља Нићифоровић Шурковић, Снежана Укропина 13 4
3 Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад Драгица Јовишевић, Виолета Поповић, Оља Нићифоровић Шурковић, Снежана Укропина 10 3.98

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.96