Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Каталошки број програма: 470  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Олгица Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„ Пожега

Олгица Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„ Пожега

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење наставног процеса оспособљавањем наставника за креирање образовних материјала, сарадњу и праћење постигнућа помоћу ЛМС Мудл платформе Оснаживање наставника за примену нових техника и метода уз примену савремених информационо-комуникационих технологија

Подстицање наставника на коришћење информационо-комуникационих технологија у наставном процесу и схватање значаја хибридне наставе. Оспособљавање наставника да употребом одговарајућих алата и ресурса код ученика подстичу критичко мишљење, сарадњу, повезивање дигиталне и елементарне писмености, способност за интерактивно и кооперативно учење, самооцењивање и кооперативно оцењивање. Оспособљавање наставника за креирање и управљање електронским курсевима и њихову примену у настави и ваннаставним активностима. Подршка у процесу целоживотног учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Компетенције ученика и наставника за 21. век Учење на даљину и критичко мишљење Ресурси: све на једном месту; Сарадња, интерактивна и кооперативна настава Оцењивање у функцији подстицања ученика Креирање и конфигурисање курса Постављање наставних материјала 2. дан Додавање активности за учење и проверу наученог Додавање активности намењених сарадњи Уписивање полазника и администрација оцена Администрација курса

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Миливоје Боровић-Мачкат Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 27 3.96
2 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 24 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 15 3.97
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.96
5 Техничка школа-Пожега Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 22 3.95
6 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.97
7 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.95
8 ОШ Јован Курсула-Варварин Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.97
9 ОШ Светозар Марковић-Сјеница Олгица Спасојевић, Наталија Диковић 30 3.95

Укупно учесника: 238 | Просечна оцена: 3.96