Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Каталошки број програма: 133  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021541683, 021452441, 021452441

Отилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021451683, 0642470152, 021452441

Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Сања Голијанин Елез, доктор књижевних наука , Педагошки факултет – Сомбор ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс. ;

Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Сања Голијанин Елез, доктор књижевних наука , Педагошки факултет – Сомбор ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс. ;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аплификација већ постојећих прагматичних и теоријских знања васпитача и стручних сарадника за јачање сопствених капацитета и особина неопходних у педагошком саветодавном раду као посебном концепту помоћи свим корисницима образовних структура.

1. Упознавање општих карактеристика педагошко- саветодавног рада и уочавање његовог значаја у процесу васпитања и образовања. 2. Сагледавање потребе раног препознавања и дијагностиковања педагошко саветодавне потребе помоћи деци или њиховој породици. 3. Стицање знања о специфичностима и начинима вођења саветодавног разговора. 4. Јачање компетенција у припреми и увођењу корисника у педагошки саветодавни разговор. 5. Јасно сагледавање проблема у току вођења педагошког саветодавног разговора кроз призму ентитета овог процеса: деца са проблемима и деца са социјално комуникацијским проблемима; проблеми у комуникацији едукатора, родитеља, стручних сарадника, а у циљу постизања квалитетнијег функционисања васпитно- образовног процеса.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводПедагошки саветодавни рад ПаузаМодели комуникације ПаузаКреативно решавање проблема ПаузаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2 000 дин, односно 60.000 за групу. Укључује: надокнаду ауторима и реализаторима, техничку подршку, радни материјал, евалуационе листе и упитнике, материјал са резимеом обуке, и сертификате.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Јелица Станивуковић Шиља, ул. Цара Лазара 39, Шид Анђелка Булатовић, Сања Голијанин Елез, Власта Липовац 30 3.88
2 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad Анђелка Булатовић, Сања Голијанин Елез, Власта Липовац 18 3.98

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.93