„Изговор без муке„ – сарадња васпитач –родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце

Каталошки број програма: 753  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Љиља Бобић, ПУ „Бамби„, Кула; Данијела Петровски, ПУ „Бамби„, Кула; Мирјана Чапко, ПУ „Бамби„, Кула

Љиља Бобић, ПУ „Бамби„, Кула; Данијела Петровски, ПУ „Бамби„, Кула; Мирјана Чапко, ПУ „Бамби„, Кула

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање сарадње васпитач – родитељ – логопед. Подизање нивоа професионалне компетенције у циљу превенције, раног уочавања одступања и стимулативног рада.

Дефинисање начина процене и документовања квалитета артикулације и њеног одступања Богаћење сазнања о начинима подстицаја правилног изговора гласова Уочавање значаја доброг говорног модела Уочавање утицаја средине на артикулацију Развијање начина и могућности увођења вежби говорних органа у свакодневну праксу Уочавање значаја примене говорних игрица – вршњачка стимулација Развијање сарадње са породицом и укључивање родитеља у подстицај правилног изговора гласова

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Говорни органи Артикулација Процена изговора гласова Предлог вежби Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ''Наша радост'', вртић ''Шумице'', Банијска бб , Суботица Љиља Бобић, Данијела Петровски, Мирјана Чапко 29 3.97
2 "Полетарац" Стара Пазова,Владимира Хурбана 13 Љиља Бобић, Данијела Петровски, Мирјана Чапко 29 3.87
3 PU" Naša radost " Subotica " Sanda Marjanović " Pazinska 4 Љиља Бобић, Данијела Петровски, Мирјана Чапко 30 3.97

Укупно учесника: 88 | Просечна оцена: 3.94