Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић

Каталошки број програма: 712  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Душанка Стојковић, дипломирани педагог, МПНТР; Весна Дасукидис , дипломирани педагог, МПНТР;

Слободанка Радосављевић, , Савез удружења васпитача Србије; Весна Милетић, Специјалиста менаџмента у образовању, /;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подизање нивоа професионалних компетенција васпитача теоријским и практичним знањима о индивидуализације у процесу прилагођавања детета и породице на вртић.

- Оспособљавање за откривања и уважавање особености детета и породице и грађење партнерских односа са родитељима у планирању и реализацији адаптације - развијање васпитно образовног приступа који одговара потребама и особеностима сваког појединачног детета - креирање социо-емоционалне средине која подржава учење које полази од детета

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПериод припреме за велику животну промену – развојно схватање адптацијепаузаАдптација –за кога свепаузаШта је важно за мене2. данКолико познајемо дете? Различите ситуације – искуствопаузаСРЕДИНА која ослобађа, подржава... индивидуализација средине за учењепаузаПЛАН АКЦИЈЕ – партнерство са родитељима у циљу индивидуализације адаптације

30

дана: 2
бодова: 16

3000,00 по учеснику Спецификација цене: - надокнаде реализаторима и ауторима - радно потрошни материјал - логистичка подршка - путни трошкови