Активно учење/настава 2: напредни ниво

Каталошки број програма: 409  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР

Иван Ивић, Пензионисани професор Универзитетa у Бео, ; Ана Пешикан, доктор психологије, Филозофски факултет, Београд; Слободанка Антић, доктор психологије, ФАСПЕР; Ратко Јанков, доктор хемије, ; Вера Пантовић, Наставник физике, педагог, ; Наташа Стојановић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„; Јелена Стефановић, доктор филологије, ; Саша Гламочак, Магистар књижевних наука, ; Весна Петровић, доцент, ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, Природно Математичк, ; Снежана Јовић, дипломирани педагог, ОШ „Ж. Љујић„, Нова Варош; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађанског васп, ОШ „М. Стиковић„, Пријепоље; Благица Златковић, Редовни професор, ; Марица Гаврилов, дипломирани школски психолог, ОШ „Др Јован Цвијић„ Зрењанин;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења и вреедновање наставног процеса.

Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. Оспособљавање наставника за примену процедуре за анализу и вредновање наставног процеса Оспособљавање наставника за самовредновање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводАнализа искустава у примени идеја активног учења у реалним условима рада наставника Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу ПаузаПоказатељи улога и активности ученика у наставном процесу у различитим наставним ситуацијамаПаузаУпознавање са процедуром за анализу сценарија за час Пауза2. данСамостално извођење процедуре за анализу сценарија ПаузаУпознавање са процедуром секвенцијалне анализе изведене наставе ПаузаПримена секвенцијалне анализе Сумирање семинара и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за оба дана износи укупно 5 200,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела, Обреновац Наташа Стојановић, Снежана Јовић 23 3.79
2 ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка",Бранка Радичевића 1, Трстеник Драган Кувељић, Марица Гаврилов 26 3.96
3 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац Вера Пантовић, Благица Златковић 27 3.7
4 ОШ "Љуба Нешић", Доситејева 2, Зајечар Јелена Стефановић, Вера Муждека 30 3.97
5 Машинско Саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак Саша Гламочак, Вера Муждека 22 3.8
6 Школа за дизајн "Богдан Шупут", Јанка Веселиновића 22 Саша Гламочак, Марица Гаврилов 23 3.38
7 Прва техничка школа Крагујевац, Радоја Домановића 8, Крагујевац Слободанка Антић, Вера Муждека 29 3.76
8 Угостителјско туристичка школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Драган Кувељић, Благица Златковић 30 3.86
9 ОШ "17. Октобар", Теслина 1, Јагодина Вера Пантовић, Весна Петровић 29 3.81
10 ОШ "IV краљевачки батаљон" Наташа Стојановић, Јелена Стефановић 28 3.87
11 Техничка школа Кикинда Слободанка Антић, Снежана Јовић 27 3.94
12 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде 6, Бор Слободанка Антић, Благица Златковић 15 3.99
13 ОШ "Петар Николић" , Самаила бб, 36202 Краљево Весна Петровић, Вера Муждека 29 3.76
14 ОШ "Јошаница" , Лукаре бб, Нови Пазар Снежана Јовић, Драган Кувељић 30 3.85
15 Медицинска школа "Др Андра Јовановић“, Цара Душана 9, Шабац Вера Пантовић, Марица Гаврилов 27 3.11
16 Пољопривредна школа, Архитекте Брашована 1, Вршац, Јелена Стефановић, Саша Гламочак 26 3.88
17 ОШ "Божо Томић“, Пријевор, Чачак Вера Пантовић, Весна Петровић 19 3.73
18 ОШ "Милутин Смиљковић“, Винарце, Лесковац Јелена Стефановић, Снежана Јовић 26 3.88
19 ОШ "Хајдук Вељко", Трг Слободе 8 , Штублик, Наташа Стојановић, Драган Кувељић 26 3.68
20 Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17 500 Врање Наташа Стојановић, Благица Златковић 24 3.86
21 Гимназија Лесковац, Косте Стаменковића 15 , Лесковац, Наташа Стојановић, Вера Муждека 20 3.74
22 Електротехничка школа "Михајло Пупин“,Футошка улица 17, Нови Сад Вера Пантовић, Марица Гаврилов 14 3.87
23 ОШ "14. октобар" Барич Вера Пантовић, Саша Гламочак 30 3.63
24 ОШ "Вук Караџић" , Стевана Мокрањца 14 Доњи Милановац Саша Гламочак, Весна Петровић 24 3.88
25 ОШ "Иво Лала Рибар", Крушевачка 16, Александровац Јелена Стефановић, Саша Гламочак 24 3.94
26 Средња школа "Др Ђорђе Натошрвић", Трг слободе 2а, 22320 Инђија Наташа Стојановић, Вера Муждека 25 3.81
27 Електро саобраћајна школа "Никола Тесла", Доситејева 44б, Краљево Драган Кувељић, Марица Гаврилов 19 3.8
28 ОШ "Живан Маричић", Жички пут бб , 36221 Жича Снежана Јовић, Драган Кувељић 16 3.95
29 ОШ "Свети Сава", еспота Бранковића 14, Сремска Митровица Вера Муждека, Марица Гаврилов 16 3.99
30 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац, Вера Пантовић, Наташа Стојановић 28 3.77
31 ОШ " Жикица Јовановић Шпанац" Бела Црква Вера Муждека, Марица Гаврилов 26 3.89
32 Економско трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 Наташа Стојановић, Весна Петровић 19 3.91
33 Средња школа "Свети Ахилије", Војводе Мишића 40, Ариље, Вера Пантовић, Наташа Стојановић 11 3.78
34 ОШ "Станко Крстин", Радојево, Српска Црња Саша Гламочак, Весна Петровић 28 3.92
35 ОШ "Саво Јовановић Сирогојно", Сирогојно Снежана Јовић, Драган Кувељић 17 3.61
36 Средња школа "Вук Караџић", Сечањ Наташа Стојановић, Марица Гаврилов 21 3.88
37 ОШ "Мирослав Антић", Чонопља, Сомбор Вера Пантовић, Благица Златковић 26 3.41
38 ОШ "МУР", Нови Пазар Слободанка Антић 30 3.97
39 Угоститељска школа, Нови Пазар Вера Пантовић, Наташа Стојановић 25 3.78
40 Пољопривредна школа "Јосип Панчић", Панчево Вера Муждека, Драган Кувељић 13 3.95
41 Млекарска школа са домом ученика ,,Др Обрен Пајић“, Пирот Саша Гламочак, Благица Златковић 12 3.9
42 ОШ "Вук Караџић", Велики Извор, Зајечар Слободанка Антић, Марица Гаврилов 25 3.96
43 Техничка школа „Миленко Верк Неша“, Школаса 8а,Пећинци Јелена Стефановић, Саша Гламочак 18 3.94

Укупно учесника: 1003 | Просечна оцена: 3.81