Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Каталошки број програма: 1004  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Горан Петровић, магистар наука физичке културе, ОШ "Младост" Нови Београд; Владимир Копривица, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања;

Владимир Копривица, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Јасна Ђукић, професор физичког васпитања, ОШ "Ђура Јакшић" каћ; Сања Угрен, мастер физичког васпитања и спорта, Савез за школски спорт Србије;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција учитеља, наставника и стручних сарадника да применом програма физичког васпитања и школског спорта и упознавањем са основама спорта утичу на правилан психофизички развој деце.

Развијање компетенција учесника програма обуке да изврше правилан избор елементарних игара у циљу развоја моторичких способности. Развијање компетенција учесника програма обуке за препознавање сензитивних периода у развоју моторичких способности. Унапређивање дидактичко-методичке компентенције наставника за програмирање и планирање наставе физичког васпитања и програма школског спорта и спортских активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данСензитивни периоди развоја моторичких способности као основа за планирање наставе физичког васпитањаПрограм физичког васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања.Примена игара у млађешколском узрастуПрограм школског спорта и спортских активности.Примери програмских садржаја школског спорта - „Спорт у школе„ и „Мале олимпијске игре„

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Владимир Копривица, Јасна Ђукић 30 3.99
2 Београд, Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156 Владимир Копривица, Сања Угрен 26 3.86
3 Београд, Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156 Владимир Копривица, Сања Угрен 22 3.84
4 Београд, Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156 Владимир Копривица, Сања Угрен 29 3.88
5 Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10а Владимир Копривица, Сања Угрен 22 3.93
6 Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевића 10а Владимир Копривица, Сања Угрен 26 3.84
7 Хотел "Лепенски вир", Доњи Милановац Владимир Копривица, Сања Угрен 28 3.94
8 Крагујевац, ОШ "Јован Поповић", улица Краља Милана IV, број 14 Владимир Копривица, Сања Угрен 30 3.99
9 Београд, Земун, Градски трг 5 Владимир Копривица, Сања Угрен 30 4

Укупно учесника: 243 | Просечна оцена: 3.92