Дигитално кроз наставу и учење

Каталошки број програма: 429  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста , ОШ „Димитрије Давидовић„, Смедерево

Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста , ОШ „Димитрије Давидовић„, Смедерево; Маја Миловановић, професор разредне наставе, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Зорица Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Бошко Ђуричић„, Јагодина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењавање процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса.

Разумевање значаја коришћења електронских наставних материјала у процесу наставе и учења; Унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости електронских ресурса; Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; Подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја или њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и лиценци; Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Значај коришћења електронских материјала у настави и учењу Проналажење, селекција и евалуација дигиталних материјала за наставу и учење Коришћење готових дигиталних материјала (електронски уџбеници и други ресурси) Креирање дигиталних материјала за учење 1 Прилагођавање дигиталних материјала за учење Креирање дигиталних материјала за учење 2 Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Др Јован Цвијић" Смедерево Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.96
2 ОШ "Јован Цвијић" Костолац Иван Миловановић, Невена Перић 29 3.66
3 ОШ "17.октобар" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић 29 3.93
4 ОШ "Вук Караџић" Лозница Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.83
5 ОШ "Милан Мијалковић" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић, Маја Миловановић 29 3.98
6 ОШ "Рада Миљковић" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић, Зорица Филиповић 30 3.97
7 ОШ "Жарко Зрењанин" Бела Црква Невена Перић, Маја Миловановић 30 3.94
8 ОШ "Краљ Александар Први" Пожаревац Иван Миловановић, Зорица Филиповић 27 3.95
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Иван Миловановић, Невена Перић, Маја Миловановић, Зорица Филиповић 22 3.97
10 OŠ "Kralj Aleksandar I", Požarevac, Sime Simića 3 Невена Перић, Маја Миловановић 30 3.94
11 OŠ" Dositej Obradović",Vojislava Ilića 5, Kruševac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.99
12 OS Heroj Radmila Siskovic, S.Palanka Zmaj Jovina 27 Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.98
13 OŠ "Olga Milošević", Francuska 4, Smederevska Palanka Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.97
14 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Svilajnac, Aleja palih boraca 6 Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.99
15 OŠ "Olga Milošević", Francuska 4, Smederevska Palanka Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.94
16 OŠ "Desanka Maksimović", VI ličke divizije, Požarevac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.95
17 OŠ "Drugi šumadijski odred", 8. oktobar 10, Markovac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.93
18 OŠ Živadinka Divac, Kralja Milutina 66, Kragujevac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.95
19 Centar za stručno usavršavanje, Balkanska 63/V, Kruševac Невена Перић, Маја Миловановић 30 3.98
20 Centar za stručno usavršavanje, Balkanska 63/V, Kruševac Иван Миловановић, Невена Перић 28 4
21 OŠ „Velizar Stanković Korčagin”, Veliki Šiljegovac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.98
22 OŠ „Kralj Aleksandar I”, Požarevac Иван Миловановић, Невена Перић 25 3.97
23 OŠ „Kralj Aleksandar I”, Požarevac Невена Перић, Маја Миловановић 22 3.97
24 OŠ „Velizar Stanković Korčagin”, Veliki Šiljegovac Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.99
25 OŠ „Emilija Ostojić” Požega Иван Миловановић, Невена Перић 23 3.96
26 OŠ „Dimitrije Davidović” Požarevac Иван Миловановић, Невена Перић 26 3.99
27 Centar za stručno usavršavanje, Balkanska 63/V, Kruševac Иван Миловановић, Невена Перић 17 4
28 ОШ „Бора Радић”, Баваниште Иван Миловановић, Невена Перић 25 3.98
29 ОШ 9. српска бригада Бољевац Иван Миловановић, Невена Перић 21 3.95

Укупно учесника: 803 | Просечна оцена: 3.95