Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Каталошки број програма: 393  

Не

Достигнућа младих у Србији, Војводе Хрвоја 28, dostignuca.mladih@ja-serbia.org, 0113287701, ,

Ксенија Милић, ksenija.milic@ja-serbia.org, 0113287701, 063607503,

Дарко Радичанин, , Достигнућа младих у Србији;

Сузана Спасић, Дипломирани филозоф, Четврта гимназија, Београд; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица„; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица„; Предраг Матовић, Дипломирани електротехнички инжењер , Техничка школа, Младеновац; Ана Вељковић, Дипломирани географ , Гинмазија „Бора Станковић„ и Правно-пословна школа; Братислав Васић, Дипломирани економиста, Економска школа Ниш; Ксенија Милић, B.S. in Education, Достигнућа младих у Србији;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Увођење иновативних садржаја у средње стручне школе и гимназије који подстичу стицање знања и вештина у области предузетништва, пословања и финансијске писмености. Повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.

Оспособити наставнике за извођење кључних компоненти програма Достигнућа младих у Србији: Ученичка компанија са примењеном економијом, Социјално предузетништво, Бизнис етика и рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем). Наставници покрећу програм Ученичка компанија у својим школама и омогућавају ученицима искуство стварања, развоја и затварања компаније у току једне школске године. Ученици који су укључени у програм Ученичка компанија имају прилику да полажу испит и стекну Пасош предузетничких вештина који је уједно и међународно признат начин сертификације знања и вештина које ученици стекну кроз програм Ученичка компанија. Наставници и ментори из пословног света спремају ученике за такмичења и догађаје које реализује ДМуС.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у обуку, садржај и начине радаУвод у предузетничко образовањеПредузетници се не рађају већ стварају Пауза Ученичка компанија - методологија, оснивање и елеметни бизнис планаПредстављање резултата тимског радаЗавршетак првог дана и сумирање утисака2. данУводна упутства за други дан Фазе развоја ученичке компаније - блок из два делаПаузаПрактичан рад у тимовимаСајам наставничких компанија и сценске презентације Проглашење победникаПредстављање активности Евалуација дана3. данУводна сесија Пасош предузетничких вештина Бизнис етика ПаузаУвод у Титан - онлајн симулацију вођења предузећа Титан симулација - рад у тимовимаЕвалуација

30

дана: 3
бодова: 24

Организација Достигнућа младих у Србији покрива трошкове обуке за све учеснике, прикупљајући средства од донатора чиме су учесници до сада били ослобођени плаћања обуке. Реална цена по учеснику била би 12000 РСД, што покрива трошкове смештаја и хране, трошкове обуке, приручнике и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Врњачка Бања Сузана Спасић, Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 30 3.39
2 Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54, Ваљево Сузана Спасић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 23 3.76
3 Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн", Гагаринова 1, Нови Сад Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 30 3.7
4 Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић", Илије Бирчанина 70, Пожаревац Сузана Спасић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 30 3.52
5 Економска школа, Трг Светог Саве 6, Ужице Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 29 3.87
6 Гимназија "Руђер Бошковић", Кнеза Вишеслава17, Београд Сузана Спасић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 29 3.67
7 Средња школа "Краљица Јелена", Рашка Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 27 3.46
8 Цептер хотел, Врњачка Бања Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 30 3.67
9 Економска школа "Боса Милићевић", Ђуре Ђаковића 21, Суботица Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 28 3.84
10 Технолошка школа, Драгољуба Јовановића бб, Параћин Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 28 3.82
11 Центар за стручно усавршавање Крушевац Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 30 3.6
12 Центар за стручно усавршавање Сомбор, Венац Радомира Путника 30 Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 30 3.84
13 Гимназија, Зелена улица 13, Бечеј Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић, Предраг Матовић, Ксенија Милић 30 3.77
14 Дом ученика средњих школа, Моше Пијаде 41, Врање Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 30 3.52
15 Врњачка Бања Предраг Матовић, Ана Вељковић, Братислав Васић, Ксенија Милић 29 3.82

Укупно учесника: 433 | Просечна оцена: 3.68