Употреба лутке у раду са децом

Каталошки број програма: 402  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Љуба Радета, мастер учитељ, дипл. педагог, ОШ''Вук Караџић'' Краљево;

Љуба Радета, мастер учитељ, дипл. педагог, ОШ''Вук Караџић'' Краљево; Весна Ристовић, проф.разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Краљево; Верица Павловић, Проф. разредне наставе, ОШ ``Бранко Радичевић`` Витковац;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Допринос повећању квалитета рада са децом, кроз унапређивање компетенција наставника за наставну област, предмет и методику наставе применом иновативних метода, техника и облика рада.

Усвајање и примена знања о улози лутке у раду са децом. Израда и употреба лутке као наставног средства у различитим облицима и етапама рада у циљу остваривања наставних и ваннаставних активности. Оспособљавање наставника да: у планирању и програмирању наставних садржаја уочавају оне које је могуће осавременити употребом лутке и луткарских техника; припремају и реализују луткарске представе; употребљавају лутке у терапеутске сврхе кроз разговорну игру; развијању ненасилне комуникације и користе у раду са децом која раде по ИОП-у. Подстицати креативност наставника и ученика за израду лутке од рециклираног материјала и развијање еколошке свести. Развијати предузетнички дух и сарадничке односе са родитељима и старијим ученицима.

наставник разредне наставе

1. данИграње, играчке и игреЛутка у наставном процесуПримена лутке у ваннаставним активностима - луткарска радионица, луткарска секција

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу од 30 полазника је 36 000 дин. (1 200 дин. по учеснику). Цена укључује: накнаду предавачима, трошкове радног материјала потребног за израду лутака, штампани материјал и сертификате за учеснике. Трошкови превоза се додатно плаћају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Вук Караџић'' , Излетничка 10, Краљево Љуба Радета, Весна Ристовић 28 3.96
2 ОШ ''Вук Караџић'', Излетничка 10, Краљево Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.99
3 ОШ'' Вук Караџић'', Дворска 17-19, Вршац Љуба Радета, Весна Ристовић 18 3.97
4 ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Војислава Илића 5, Крушевац Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.98
5 Шабац Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.99
6 ОШ ''Даринка Богдановић'', село Стрелац бб, (Бабушница) Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.99
7 ОШ ''Живан Маричић'', Жички пут бб, Жича, Краљево Љуба Радета, Верица Павловић 18 3.99
8 Основна школа ''Стефан Немања'', 37. санџачке дивизије ББ, Нови Пазар Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.97
9 ОШ ''Ђорђе Крстић'', Живка Настића Бабе 12, Београд Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.99
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана ББ, Чачак Љуба Радета, Весна Ристовић 30 4
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана ББ, Чачак Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.93
12 ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави Љуба Радета, Весна Ристовић 29 3.97
13 ОШ ''Нада Пурић'' Владике Николаја 33 Ваљево Љуба Радета, Верица Павловић 27 3.99

Укупно учесника: 360 | Просечна оцена: 3.98