Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Каталошки број програма: 587  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640,

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220,

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука , ПУ 2Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица;

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука , ПУ 2Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица; Ангела Звекић, , ПУ "Наша радост", Суботица; Јасмина Седлак, , Предшколска установа „Наша Радост„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција васпитача/наставника за овладавање техникама коришћења природних материјала у подстицању креативности деце, очување традиције и културног идентитета и израда традиционалних рукотворина кроз игру

Усвајање знања, вештина и техника обликовања вуне као материјала погодног за креативан рад са децом предшколског и школског узраста. Подстицање маште и идеја за стваралачки рад са децом. Упознавање са традицијом коришћења вуне на нашим просторима као материјала погодног за израду функционалних предмета и играчака као и дидактичког материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗначај стварања традиционалних рукотворина у вртићу/школи; ткање и вајање вуне као део традицијеПаузаСтицање знања и вештина и савладавање разних техника ткања и вајања вунеПаузаРучни рад - ткање и вајање вуне као технике подстицања дечје креативности ПаузаОсмишљавање активности и начина рада са децом са циљем подстицања њихове креативности

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 1.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Микић", Саве Ковачевића 16, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 3.97
2 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
3 Вртић пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
4 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
5 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 3.99
6 ПУ Наша радост, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 13 3.98

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.98