Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Каталошки број програма: 471  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„; Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа

Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„; Весна Петковић, Економско-трговинска школа

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција ученика, наставника и директора за самоевалуацију у наставном процесу.

Стицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу; Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави; Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; Уочавање одговорности ученика и наставника у наставном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Самоевалуација – појам Улога наставника и ученика у процесу самоевалуације Како развијати самоевалауцију – самопроцену у школској средини? Примена самоевалауције у свакодневном раду

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Ђура Даничић", Мештровићева 19а Гордана Миловановић, Весна Петковић 20 3.98
2 OШ "Ђура Даничић", Мештровићева 19а, Београд Гордана Миловановић, Весна Петковић 24 3.83
3 Музичка школа "Стеван Христић", Бачка Паланка Гордана Миловановић, Весна Петковић 22 3.96
4 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.95
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац/Зајечар Гордана Миловановић, Весна Петковић 27 3.96
6 ОШ "Бранко Радичевић", Витковац/Краљево Гордана Миловановић, Весна Петковић 21 3.95
7 Школа за основно музичко васпитање и образовање "Петар Коњовић", Главна 5, Бечеј Гордана Миловановић, Весна Петковић 29 3.92
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Гордана Миловановић, Весна Петковић 29 3.96
9 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.92
10 Oсновна школа "Доситеј Обрадовић", Трг ослобођења 4, Бочар Гордана Миловановић, Весна Петковић 25 3.96
11 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, онлајн преко Зум апликације Гордана Миловановић, Весна Петковић 20 3.8
12 Основна школа "Димитрије Туцовић", Јабучје Гордана Миловановић, Весна Петковић 23 3.99
13 OШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48a, Борча Гордана Миловановић, Весна Петковић 24 3.99
14 ОШ „Милорад Лабудовић Лабуд”, Ивандањска 56А, Барошевац Гордана Миловановић, Весна Петковић 24 3.93
15 ОШ ,,Милоје Закић" Топличка 14, Куршумлија Гордана Миловановић, Весна Петковић 27 3.99
16 онлајн преко зум апликације 19.03. Београд Гордана Миловановић, Весна Петковић 16 3.94
17 онлајн, Аранђеловац Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.95
18 онлајн преко зум апликације Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.92
19 онлајн - Удружење просветних радника Аранђеловца УПРА Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.81
20 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Гордана Миловановић, Весна Петковић 12 3.98

Укупно учесника: 493 | Просечна оцена: 3.93